02.08.2022
Valkas bibliotēkā apskatāma citāda radošo darbu izstāde

Visu septembri Valkas bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļā apskatāmi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” dienas aprūpes centra “Valka” klientu radošie darbi izstādē “MĒS ARĪ VARAM…”. Tajā eksponētie darinājumi – dažādās tehnikās apgleznoti trauki, tekstila izstrādājumi, gleznas un citi rokdarbi radīti “Mākslas terapijas” nodarbībās mākslas skolotājas Daigas Soloveiko un speciālistu Diānas Karki un Māras Tomiņas vadībā.  

 

Dienas aprūpes centrs “Valka” darbojas vairāk kā gadu, un šajā laikā tā klienti radījuši daudz dažādu mākslas un lietišķas ievirzes darbu. To autori ir gandarīti par ikkatru iespēju paveikto parādīt plašākai sabiedrībai un priecājas, ka viņu darbs tiek novērtēts. Līdzīgi viņi novērtē nodarbībās attīstītās prasmes un iespējas strādāt ar plašu materiālu un dažādās tehnikās – šūšana, gleznošana, zīmēšana, līmēšana, darbs ar koku, gatavošana un daudz ko citu.

 

Līdz šim dienas aprūpes centra apmeklētāju darbi izvietoti vairākās izstādēs Valkas novada publiskajās telpās. Ar tiem “iemēģināta roka” arī pārdošanā,  piedaloties Miķeļdienas gadatirgū Valgā un Lielajā labdarības Robežtirgū Valkā/Valgā. 

 

Mākslas skolotāja Daiga Soloveiko ReTV raidījumā “Vidzeme iekļauj” atklāj, ka, iesākoties deinstitucionalizācijas projektam, viņai tika dota brīva vaļa “Mākslas terapijas” nodarbību programmas izstrādei. Viņa vēlējās parādīt, ka nodarbību laikā radītie darbi var tikt izmantoti arī pēc tam – kā mīļa dāvana, noderīga lieta sadzīvē vai kā objekti estētiskākas vides radīšanai u.tml. Tomēr nodarbību galvenais mērķis ir mācīt un motivēt klientus darboties, attīstīt atbildības sajūtu par darbu un paveiktā kvalitāti, mācīt plānot un organizēt savu laiku.

 

Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas Dienas aprūpes centrs “Valka” darbību uzsāka pagājušā gada 31.maijā. Tā darbības mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, veicināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.