04.12.2017
Valkas novadpētniecības muzejs izsaka pateicību

Viss sākas ar gribu, kam seko drosme radīt...

 

Ir noslēdzies darbs pie Valkas novadpētniecības muzeja jaunās pastāvīgās ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis” un tā sākusi savu ceļu pie apmeklētājiem.

 

Muzejs izsaka pateicību par sadarbību un atbalstu ekspozīcijas tapšanā Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas valsts simtgades birojam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Valkas novada domei un personiski tās priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim, Izglītības un kultūras daļas vadītājam Aivaram Ikšelim un masu pasākumu organizatorei Līgai Lānei.

 

Paldies ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas autoriem un iekārtotājiem SIA MF7 un personiski Līvai Smildzerei, Barbarai Smildzerei, Ārim Smildzeram par veiksmīgu iecerētās idejas realizāciju.

           

Paldies par informāciju un materiāliem Augstākās tiesas muzejam un personiski Rasmai Zvejniecei, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, Latvijas Kara muzejam, Latvijas Okupācijas muzejam, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam, Valmieras muzejam, Valgas muzejam un Valgas Militārās Tematikas muzejam, Latvijas Valsts Vēstures arhīvam.

 

Sirsnīga pateicība par atbalstu un zināšanām vēsturniekam, Valkas novadpētniecības muzeja bijušajam direktoram Tālim Papēdim, Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenajai krājuma glabātājai Dacei Tabūnei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniecei zinātniskajā darbā Irinai Zeibārtei un Numismātikas nodaļas speciālistei Jevgēnijai Sviklei.

 

Paldies Latvijas armijas ģenerāļa Pētera Radziņa ģimenes pārstāvēm Dzintrai Celmiņai un Teiksmai Slaidiņai, Voldemāra Zāmuēla dzimtas pārstāvei Mārai Cellei.

 

Paldies SIA “Valkas Gaisma” un personiski Guntim Miglavam, SIA “Valkas būvnieks” un personiski Ventam Zālītim, SIA “Varikon” un personiski Marekam Smanam, krāšņu un kamīnu meistaram Arnim Magonem, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei novadpētniecības darbā Janai Čākurei, latviešu valodas konsultantei Diānai Magonei, restauratoriem Ārijai Ubarstei un Atim Dālbergam, skaņu operatoram Andrim Niklavičam, vēsturisko kostīmu un atribūtikas zinātniskam konsultantam Georgam Kuklim – Rošmanim.

 

Paldies par nesavtīgo darbu tulkotājām Dainai Krastiņai, Vijai Rācenei un Rudītei Rabuško.

 

Paldies par svētku noformējumu Valkas mākslas skolas pedagogam Jurim Freimanim, floristei Ingai Danielai, uguns skulptūru autoriem, tēlniekiem Norbertam Kudiņam, Vitālijai Zinkēvičai, Gunāram Klaučam un Dāvim Ieviņam.

 

Paldies SIA “Jumis” par svētku cienastu.

 

Paldies par izturību un sapratni Valkas novadpētniecības muzeja darbiniekiem, īpašs paldies muzeja galvenajai krājuma glabātājai Aijai Priedītei par neizmērojamo pacietību un ieguldīto darbu.

 

 

Paldies viesiem, kas veltījāt savu laiku un piedalījāties ekspozīcijas atklāšanas pasākumā.

 

 

Muzeja direktore Meldra Cimdiņa

     

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.