21.03.2016
Valkas pamatskolas audzēkņi piedalās olimpiādēs un pētniecības konferencē

Valkas un Strenču novadu 3. klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes

 

Latviešu valodas olimpiādē piedalījās 8 skolēni, bet matemātikas -12 skolēni. Dalībnieki bija no Valkas pamatskolas, Ērģemes pamatskolas, Vijciema pamatskolas, Kārķu pamatskolas un Strenču novada vidusskolas.

 

Tālāk uz Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādēm, kas notiks Valmieras Pārgaujas sākumskolā 2016. gada 8.aprīlītika izvirzīti 3 labākie skolēni gan latviešu valodā, gan matemātikā. Latviešu valodā –Laura Žalužinska, Laura Šnuka (abas Valkas pamatskola), Terēze Anna Buliņa (Strenču novada vidusskola). Matemātikā – Līva Cibuļska (Valkas pamatskola), Vejas Raspoliauskas (Strenču novada vidusskola) un Niks Sveķis (Ērģemes pamatskola).

 

Paldies skolotājām: Andai Kušķei, Vizmai Polei, Gaļinai Švabei, Olitai Šaujai, Gundegai Jurševskai, Inetai Zutei, Gitai Dudelei un Indrai Sileniecei.

 

Valkas novada 4.klašu pētniecības konference

 

Tajā piedalījās 11 skolēni no visām novada skolām. Darbu tēmas bija visdažādākās - gan par ķirbjiem, gan vasaras puķēm, par kaķiem, sīpoliem, atkritumu šķirošanu, suņiem, biezpiena gatavošanu un bitēm. Skolnieki parādīja labas uzstāšanās prasmes, demonstrēja veiksmīgi izveidotas prezentācijas, mācēja atbildēt uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem un dažādoja savus stāstījumus ar uzskates materiāliem, no kuriem daži bija ne vien apskatāmi, aptaustāmi un pasmaržojami, bet arī pagaršojami.

 

Žūrijas komisijas, bet noslēgumā arī visu klātesošo domas apkopojot, tika nolemts, ka Valkas novadu Valmieras reģionālajā konferencē pārstāvēs trīs skolēni no mūsu skolas - Megija Dreijere ( "Ķirbis - dārza karalis"), Miks Ģērmanis ("Bites"), Kristjans Auniņš ("Ziepes un to pagatavošana"). Bez tam uz Valmieru dosies arī Aleksis Beikmanis no Vijciema pamatskolas un Arta Zālīte no Ozolu pamatskolas.

 

Paldies skolotājām un konsultantiem: Sintijai Podniecie, Raitai Kauliņai, Sandrai Veldrei, Inetai Zutei, Gundegai Jurševskai, Ligitai Lārmanei, Gitai Dudelei, Gunitai Beikmanei, Valdim Šaicānam, Didzim Aumeistaram, Indrai Krūkliņai, Ivaram Auniņam, Ilzei Cīrulei.

 

Vairāk informācija http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/izglitiba-2/olimpiades-un-konkursi

 

Informāciju sagatavoja Anda Kušķe

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.