06.12.2019
Valkas novada etnogrāfiskā sēta “Ielīcas” kultūras zīmes “Latviskais mantojums” saņēmēju skaitā

Šī gada 9. decembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notiks informatīvs seminārs “Kas dara pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos novadus” un kultūras zīmes "Latviskais mantojums" pasniegšana 2019. gada saņēmējiem.

 

Kultūras zīmi "Latviskais mantojums" pasniegs Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. Saņēmēju skaitā ir Valkas novada Zemnieku sētas "Ielīcas" saimniece Baiba Pedraudze par latviskās sētas saglabāšanu. “Ielīcas” atrodas Vijciema pagastā un ir unikāla zemnieku sēta, kurā ietilpst šim novadam raksturīgu celtņu pilns komplekss. Pašreizējās ēkas celtas laikā no 18.gs. II puses līdz 19.gs. beigām, bet saglabājušas sevī kultūrvēsturiski daudz senākus elementus. Līdz ar to „Ielīcu” ēkas atspoguļo vismaz 300-400 gadu ilgu latviešu tautas celtniecības attīstības periodu. 1973.gadā zemnieku sētā "Ielīcas" tika uzņemta leģendārā latviešu mākslas filma "Pūt vējiņi".

 

Latviskā Mantojuma zīme veidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem gatavi rādīt, stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Zīmi saņem saimnieki - naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekciju, prasmju, arodu zinātāji.

 

Pēc https://celotajs.lv publicētajiem materiāliem informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.