Vijciema feldšerpunkts

Vijciema feldšerpunkta (reģistra kods 9402-00021) kontaktinformācija

Adrese

Feldšerpunkta vadītāja

Telefons

E-pasts

"Vībotnes" – 4, Vijciema pagasts, Valkas novads,

LV-4733

Elita Kirilova

26382467

vijciems[uz]valka[punkts]lv

Pacientu pieņemšanas laiki: Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 - 13.00

 

Feldšerpunktā nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pacienti tiek telefoniski informēti par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Feldšerpunktā sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti viņu dzīvesvietā bez maksas.


Vijciema feldšerpunktā ir pieejams valsts apmaksāts pakalpojums-veselības aprūpe mājās. Pakalpojums pieejams ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu. Nepieciešamības gadījumā aicinām izmantot šo valsts apmaksāto pakalpojumu.

 

Vairāk informācija zvanot: 26382467