24.05.2017
Aizvadītie kultūras pasākumi Zvārtavas pagastā

Pavasaris Zvārtavas pagasta iedzīvotājus un tā viesus pārsteidza ne tikai ar mainīgiem laika apstākļiem, bet arī ar dažādiem kultūras pasākumiem.

 

Iestājoties pavasarim, kas mēdz sajaukt galvas un liek lidināties mazliet virs zemes, jo mostas viss dzīvais un skaistais. Kā reiz, 29.aprīlī – Mierkalna tautas namā viesojās Birzuļu tautas nama amatieru teātris (tā vadītāja Inga Putirska), ar ļoti atbilstošu lugu pavasarim – „Padomi pirmajam randiņam”. Jāpiemin, ka mums bija tas gods šo izrādi redzēt pirmajiem. Apmeklētājiem bija iespēja gan uzņemt pozitīvu emociju lādiņu, gan izvērtēt vai padomi randiņam ir attiecināmi arī uz sevi.

 

(Foto - Evija Zeme)

 

 

Maijs Zvārtavas pagastā iesākās ar „Baltā galdauta svētkiem”. Diena, kad mēs varam būt lepni, par mūsu brīvību. Protams, domas dalās, un katrs saskatīs pozitīvo un negatīvo– noteiktā dzīves posmā, bet tādēļ jau cilvēks ir uz Zemes, lai runātu un stāstītu par to. Šogad, šajā dienā viesojās Juris Krūze, kas savu skatījumu, par 4.maiju sniedza gan dziesmās, gan dzejā.

 

(Foto - Evija Zeme)

 

 

 

Maija otrajā sestdienā Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis un līnijdeju grupa devās uz Lugažu muižu sveikt „Spriņģu” kolektīvu piecu gadu jubilejā.

Vēlamies teikt paldies, kolektīvam, par uzaicinājumu un vēlam, lai dejas solis vienmēr raits!

 

(Foto - A.Markoviča)

 

 

Vieni no sirsnīgākajiem svētkiem maijā ir „Mātes diena”. Arī Ozolu pamatskolā šī diena tiek gaidīta un tai gatavojas gan skolēni, gan skolotāji un arī, protams, vecāki.  Pirmdienā, 8. maijā  skolā norisinājās svinīgā pēcpusdiena, kur bērni savām mammām dāvāja koncertu. Tika sagatavoti ne tikai ziedi, bet arī dažnedažādi priekšnesumi: dziesmas, dzejoļi, dejas, tādā veidā pasakot savām mammām „Paldies!”.

 

(Foto - Evija Zeme)

 

 

 

 

Maija mēnesis Zvārtavas pagastā īpašs ir arī ar to, ka Mierkalna tautas namā, nu jau kuru gadu tiek organizēts – „Pavasara ieskandināšanas” pasākums. Šogad , koncertā piedalījās gan Valkas, gan Smiltenes, gan Apes novada amatierkolektīvi, vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi.  Kopā izveidojot skaistu un sirsnīgu koncertu, kas sagādā prieku ne tikai pašiem dalībniekiem, bet arī apmeklētājiem.  Sirsnīgu paldies, vēlos teikt Launkalnes sieviešu vokālajam ansamblim „Anemones” un vadītājai Signei Balterei, VPDK „Rieda” JDK „Riedēni” un vadītājai Ingai Ķesterei, jauktajam vokālajam ansamblim „Atbalss” un vadītājam Aivaram Trēziņam, amatierteātrim „Rūdis” un vadītājai Evijai Smanei, Gaujienas vīru ansamblim un vadītājai Ilzei Dāvei, kā arī paldies pašmāju – Zvārtavas pagasta kolektīvu vadītājai Dagnijai Pakalnei ar meitu Anci Pakalni! Un, pavisam noteikti, tiksimies citā pavasarī!

 

(Foto - S.Vērzemniece)

 

 

 

 

 

Muzeju nakts – 20. maijs.  Zvārtavas pagasta māksliniece Lilita Ikale tika uzaicināta uz Trapeni, kur muzeja pagalmā apmeklētājiem, bija iespēja ielūkoties Lilitas „skapī”.  Muzeju nakts tēma "Laika rats" pilnībā atspoguļoja  mākslinieces  radošā laika posmus. Ekstravagantos un efektīgos tērpus demonstrēja Lilitas draudzenes un arī pati māksliniece. Kopā tika izrādīti vairāk kā 60 tērpi. Skate muzeja pagalmā norisinājās līdz tumsas iestāšanās, kur tapa arī pēdējā kopbilde. Paldies Līgai Semjonovai, par laipno uzņemšanu.

 

(Foto - A.Lūse)

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Mierkalna tautas nama vadītāja,

Evija Zeme

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.