18.10.2021
Valkas un Zvārtavas pagastu iedzīvotājiem trūkst sabiedriskā transporta iespēju tikt uz novada centru

Piektdien, 15. oktobrī, Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komiteju sēdē tika aktualizēts jautājums par sabiedriskā transporta maršruta nepieciešamību Valkas un Zvārtavas pagastos. No pagastu iedzīvotājiem bieži tiek saņemtas sūdzības, ka nav pieejami maršruti, kas regulāros intervālos dotos uz novada administratīvo centru – Valkas pilsētu. Šī situācija liedz iedzīvotājiem ikdienā saņemt pilsētā pieejamos valsts, pašvaldības, veselības aprūpes un cita veida pakalpojumus.

 

“Valkas novada pašvaldība konsekventi, taču nesekmīgi ir strādājusi pie Valkas un Zvārtavas pagastu sabiedriskā transporta nodrošinājuma jautājumiem, tos aktualizējot gan ar Autotransporta direkciju, gan sabiedriskajos medijos. Pašvaldības ierosinājums ir bijis veidot autobusu maršrutu “Gaujiena-Kalnaine-Valka”. Diemžēl šāds ierosinājums nav uzklausīts, galvenokārt, atsaucoties uz jau esošajiem savienojumiem ar Smiltenes novada pašvaldības centru,” situāciju skaidro Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vilmārs Vesingi.

 

“Zvārtavas pagasta iedzīvotājiem ir jābūt pieejamiem Valkas novada centrā esošajiem pakalpojumiem, jābūt pieejamai novada publiskajai infrastruktūrai, un iespējai izmantot Valkas un Valgas dotās iespējas darba tirgū. Valkā ir darbaspēka deficīts gan ražošanā, gan tirdzniecībā. Jau tagad ir cilvēki, kuri no Gaujienas un Zvārtavas dažādos veidos nokļūst uz darbu, bet ir bezdarbnieki, kuriem tieši sabiedriskais transports dotu iespēju atgriezties darba tirgū,” komentē Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

No tā, ka nav regulāra sabiedriskā autobusu maršruta šajā virzienā cieš arī Valkas pagasta Sēļu iedzīvotāji. Pirms Covid-19 pandēmijas, apzinoties Sēļu iedzīvotāju neapskaužamo situāciju, Valkas pašvaldība palīdzēja ciema iedzīvotājiem nokļūt uz pilsētu, ar skolēnu autobusu. Taču tas pilnībā nerisināja šo problēmu, jo autobuss nekursē skolēnu brīvlaikos, kā arī laikā, kad mācības norisinās attālināti. Covid-19 pandēmijas laiks situāciju ir pasliktinājis, jo skolēnu autobusos vairs netiek ielaists neviena persona, kas nav skolas audzēknis vai pedagogs.

 

Komitejā tika nolemts atkārtoti akcentēt šo problēmu ar Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju, ar lūgumu izveidot maršrutu pēc pieprasījuma, bezmaksas maršrutu, vai maršrutu, kas kursētu uz Valkas pilsētu divreiz nedēļā, iedzīvotājiem ērtos laikus. Savukārt, Valkas pagasta gadījumā, kā viens no risinājumiem varētu būt mainīt maršrutu un laikus Valkas pilsētas autobusam, virzot to cauri pagasta Sēļu un Lugažu ciemiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.