05.09.2016
Ērģemes pamatskolas skolēni iepazīst Kārķus

2.septembrī Kārķos bija īpašs pasākums – viss Ērģemes skolas kolektīvs devās pārgājienā pa Kārķiem, kurā pievienojās arī Kārķu pamatskolas skolēni un skolotāji. Zinātkāre, dzīvesprieks un satikšanās prieks – tā var raksturot šo dienu un pasākumu. Daļa ērģemiešu ceļu līdz Kārķiem bija izvēlējušies mērot ar velosipēdiem, pārējie ar autobusu.

 

Rīts Kārķu skolas pagalmā aizsākās ar Kārķu skolas direktores Baibas Smanes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona sveicieniem pārgājiena dalībniekiem un viņu vadītu ekskursiju pa skolas telpām un teritoriju. “Cik mācību klases bija Kārķu skolā pirms 130 gadiem? Kad pirmie latvieši sāka mācīties?” – atbildot pareizi uz dažādiem pagasta pārvaldes vadītāja jautājumiem par Kārķu skolas vēsturi un izglītību Latvijā, ikvienam bija iespēja iegūt jauku suvenīru no Kārķiem. Pacienājušies ar skolas dārza pīlādžiem un āboliem, pārgājiena dalībnieki devās ceļā.

 

Tā kā abu skolu skolēnu un skolotāju kopējais skaits ir vairāk nekā 100 cilvēku, tad pārgājiena dalībnieki sadalījās grupās un pārmaiņus apskatīja  Veckārķu pili un izspēlēja izzinošu spēli, iepazinās ar “Jaunrozēnu” saimnieces Mārītes Kalniņas tēva Alfrēda Tentera – muižas galdnieka darbarīku kolekciju un ģimenes īpašumā esošo muižas ledus pagrabu, tautas namā apskatīja foto izstādi “Kārķu durvis” un “meiteņu paradīzi” -Evijas Leimanes gatavoto auskaru kolekciju.  Kārķu baznīcā pārgājiena dalībniekus sagaidīja mācītājs Ģirts Kalniņš, kurš pastāstīja par baznīcas būvniecību, iekārtojumu, baznīcas noformējumā izmantojamām krāsām un to simbolisko nozīmi. Tā kā mācītājs Ģirts Kalniņš ir arī zemessargs un viņam bija jādodas ar šīm aktivitātēm saistītu pasākumu, viņš  baznīcā skolēnus  sagaidīja zemessarga formā, kas bija ļoti neierasti un patriotiski. Pārgājiena noslēgumā ikvienam bija iespēja izbaudīt lustīgu dzīvi Lustiņdruvā – runāt pa Meža telefonu, spēlēt Meža Klavieres un izbaudīt šļūkšanu pa trosi, kas visiem vienmēr sagādā pozitīvas emocijas.

 

Ar prieku gaidīsim ciemos arī pārējos novada skolēnus iepazīt Kārķus un izbaudīt rudeni!

 

Sandra Pilskalne

 

Mazie ērģemieši viesojas Kārķos (S.Pilskalne)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.