PAR PAGASTU

Teritorija: 179 km2

Iedzīvotāji: 883 (01.01.2017.)

Lielākās apdzīvotās vietas: Ērģeme, Omuļi, Turna

Ērģemes pagasta ģērbonis:

 

Heraldiskais apraksts - Šķelts no kreisās ar sudraba pavedienspāri: sarkans un zaļš; augšā sudraba atvērta ķivere.

 

Ģeogrāfiskais stāvoklis:

Ērģemes pagasts atrodas Valkas rajona Ziemeļaustrumu daļā - robežojas ar Igaunijas Republiku. Tuvākā pilsēta Valka -13 km. Pagastam cauri iet autoceļš Valka-Rūjiena. Ērģemes pagastam cauri plūst Rikandas upe 24 km gara, Sedas labā krasta pieteka. Šeit ir lieli meža masīvi (52,9 % no pagasta teritorijas aizņem meži). Turnā ir izveidojusies ezeru grupa - Valdis; Kukris; Vircelis; Rūķa ezers u.c. Ērģemē lielākie ir Bērzezers autoceļa Valka-Pedele-Ērģeme malā un Kurelis autoceļa Valka-Rūjiena malā. Ērģemes pagasts ir izveidojies 14.gs.beigās.

 

Kultūras un dabas objekti:

Ērģemes centrā atrodas Livonijas laikā celtās (14.gs., rakstos minēta 1323.g.)Ērģemes pilsdrupas - republikas nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis - Garais kalns (Pilskalns; Cepurkalns). Kultūrvēsturiski objekti: 1880.gadā ir celtais draudzes skolas nams ar skolas piebūvi 1964.g. Turnā atrodas sarkanarmiešu brāļu kapi. Ērģemes kapos atrodas Brīvības cīņās 1919.gadā kritušo igauņu un Ziemeļlatvijas armijas cīnītāju brāļu kapi. Kapos ir apglabāta pazīstamā rakstniece Vija Upmale (skolā atrodas piemiņas telpa rakstniecei). Aizsargājamie dabas objekti: Ērģemes pagasts atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Pagasta centrā atrodas Ērģemes parks 25,3 ha platībā. Omuļos atrodas saudzējamas ozolu audzes ar atsevišķiem dižkokiem.

Ērģemes pagasts