Valkas novada Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Darba laiks:
Pirmdien                     8.00-15.00

Otrdien                       8.00-15.00
Trešdien                     8.00-15.00
Ceturtdien                  8.00-15.00
Piektdien                    8.00-15.00

 

Adrese: “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
Tālrunis:  66954929
E-pasts:
 ergeme@pakalpojumucentri.lv

 

 

VPVKAC speciālisti palīdzēs pirmajos soļos e-pakalpojumu pasaulē, parādīs, kā izmantot portālu Latvija.lv un tajā pieejamos e-pakalpojumus un e-adresi, kā izmantot drošu elektronisko parakstu, un sniegs konsultācijas par citām iespējām e-vidē.

 

Valkas novada Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

 

  • informēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem (arī iesniegumu pieņemšana);
  • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
  • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
  • apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
  • atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
  • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā;
  • “klienta darba vietas” nodrošināšana - centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

 

Pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”

 

Valkas novada Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu;
  • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistu padziļinātai konsultācijai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums;
  • Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

 

Ierodoties VPVKAC, klientam sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pēc sarunas temata noskaidrošanas, centra darbinieks aizvedīs klientu uz konsultāciju vietu, veiks personas datu pārbaudi un nodrošinās attālināto pieslēgšanos attiecīgajai valsts iestādei.

 

Valsts iestāžu pakalpojumi:

 

 

Valsts ieņēmumu dienests – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā https://eds.vid.gov.lv VID konsultatīvais tālrunis: 67120000 https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

 

Lauku atbalsta dienests – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Lauksaimniecības datu centrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrāciju https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

 

Uzņēmumu reģistrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par pakalpojumiem: profesionālās piemērotības noteikšana, profesionālā rehabilitācija, transportlīdzekļa pielāgošana.

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem (Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu, Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, Mani dati VDEĀVK, Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana) un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Būvniecības valsts kontroles birojs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem (Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”, Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu, Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā).

 

Valsts zemes dienests - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Nodarbinātības valsts aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Nacionālais veselības dienests – VPVKAC speciālisti katru darba dienu informē, un sniedz atbalstu e-pakalpojuma "Sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta saņemšana" pieprasīšanā, kā arī sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.

 

 

 

 

UZMANĪBU – SVARĪGI!

 

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai citiem autentifikācijas rīkiem.

 

Valkas novada Ērģemes pagasta VPVKAC kontaktinformācija:

 

Ērģemes bibliotēkas vadītāja: Līga Kondratjeva (tālrunis: 26204779)

Ērģemes un Kārķu pagasta uzskaitvede: Vita Jundzīte (tālrunis: 26376317)

Valkas novada VPVKAC vadītāja: Baiba Vorobjeva (tālrunis: 28644365)

Tālrunis: 66954929

E-pasts: ergeme@pakalpojumucentri.lv