10.06.2019
Ielikts pamatakmens ražotnei Valkas novada Kārķu pagastā

2019. gada 6. jūnijā notika svinīga pamatakmens ielikšana ražotnei “Zaļkalni” Valkas novada Kārķu pagastā, līdz ar to tiek uzsākta būvniecība objektā, kas būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada lauku teritorijā.

 

Kvalitatīvs būvprojekts, kuru ir izstrādājusi firma SIA”Geo Consultants”, pieredzējušas būvfirma SIA “Bazalts” darbs, vēstījumā nākamajām paaudzēm ieliktās stiprās domas un mācītāja Ģirta Kalniņa teiktie vārdi, ir pamats un cerība - viss izdosies, lai realizētu projektu Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 402 282,57 EUR.

 

“Jau vesela paaudze devusies ārpus Kārķiem, lai varētu realizēt savus mērķus – strādāt stabilās darba vietās. Mēs sapratām – jāmeklē instrumenti kā saglabāt un attīstīt pagastu un novadu. Mūsu mērķis nav nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet gan radīt ekonomiski pozitīvu vidi. Šis   būs nozīmīgs solis tuvāk tam,” svinīgā pasākuma atklāšanā sacīja Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons un arī Valkas novada domes priekšsēdētājs uzrunā atzina: ”Kārķi, Valkas novads ir izcila vieta dzīvošanai. Šis objekts ļaus strādāt ļoti labi aprīkotās darba vietās, kas rada produktu, ko var pārdot ārpus Latvijas. Šis ir labs piemērs citiem pagastiem. Kur ir, tur rodas. Es ceru, ka tas radīs vēl papildus iespējas darbīgiem kārķēniešiem izveidot vēl ko jaunu”.

 

SIA “Bazalts” valdes loceklis Artis Krievs, parakstot vēstījumu, uzsvēra – mēs kā būvnieki, augstu vērtējam pašvaldības ieceri, veicināt ražošanu, to arī atzina projekta autors Andris Tomsons, uzskatot, ka ar šo projektu tiek nošauti 2 zaķi – tiek sakārtota degradēta teritorija un izveidota jauna ražotne.

 

Potencionālā nomnieka - uzņēmuma SIA “Wega” ražošanas daļas vadītājs Harijs Balodis atklāja, ka šīs ražotnes iecere radās baznīcā, satiekoties viņam un Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājam.

 

Dziedot tautasdziesmu “Ziedi, ziedi rudzu vārpa”, kurā ielikti ir divi vēstījumi – par klēts būvniecību un stiprām ģimenēm, klātesošie, kas bija sapulcējušies kuplā skaitā, pievienojās atziņai – darbs un stipras ģimenes – tas mums visvairāk vajadzīgs.

 

Potencionālā nomnieka uzņēmuma SIA “Wega” ražošanas daļas vadītājs Harijs Balodis atzina, ka ražotnē būs nepieciešami arī palīgstrādnieki, taču viņš rosina jau tagad domāt cilvēkiem ar meistaru iemaņām par iespējām strādāt šajā uzņēmumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Pilskalne

Svinīgā pamatakmens ielikšana Kārķu ražotnes ēkai (I.Leitis)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.