Kārķu feldšerpunkts

Kārķu feldšerpunkta kontaktinformācija

Adrese

Feldšerpunkta vadītāja

Telefons

E-pasts

Darba laiks

"Ausmas"  Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

Sandra Strazdiņa

29729026

karki.arsts@valka.lv

Otrdienās      10.00 – 20.00

Ceturtdienās 10.00 – 20.00

 

Feldšerpunktā ir nodrošināta iekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Papildus ir arī ar zvana poga, ja iekļūšanai telpās, nepieciešama medicīniskā personāla līdzdalība.

 

Kārķu feldšerpunktā ir pieejams valsts apmaksāts pakalpojums - veselības aprūpe mājās. Pakalpojums pieejams ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu. Nepieciešamības gadījumā aicinām izmantot šo valsts apmaksāto pakalpojumu.

 

Vairāk informācija zvanot: 29729026