09.05.2017
Kārķos aktīvi norit būvniecības darbi projekta “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana”

Tiek realizēts Valkas novada domes apstiprinātais projekts “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana”, un būvniecības darbi rit pilnā sparā, lai projektu realizētu plānotajos termiņos. Projektu plānots īstenot līdz 2017.gada 30.jūnijam.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir veicināt kultūras, tūrisma, ekonomikas un mājražošanas attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot tirgus laukumu un tradīciju salu Kārķos. Plānotajās aktivitātēs ietilpst atjaunot publisko tualeti, sakārtot pagasta centrālo laukumu, izveidojot atpūtas zonu un bruģētu celiņu līdz publiskajai tualetei, labiekārtot Tradīciju salu, izbūvējot 2 tiltiņus, ugunskura vietu un soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu uzlabota vide pircējiem un pārdevējiem, atrisināts tualešu jautājums masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz Lustiņdruvas taku.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 45 771,88 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 41 194,69 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 4577,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta nr.: 16-09-AL-29-A019.2202-000004

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītājs Toms Simtiņš

 

 

 

 


 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.