10.02.2016
Kārķos iedzīvotāji kuplā skaitā pulcējas uz sapulci

9.februārī Kārķos notika iedzīvotāju sapulce, kurā notika Valkas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027. gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata un Kārķu tirgus laukuma skices apspriešana, kā arī tika pārrunāti daudzi citi aktuāli jautājumi. Uz sapulci bija uzaicināts arī Valkas novada domes izpilddirektors un vairāki Valkas novada domes speciālisti.

 

Valkas novada domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Gunta Smane un Attīstības un plānošanas daļas vadītājas vietniece Lāsma Engere iepazīstināja ar teritorijas plānojuma projektu, akcentējot lietas, kam vairāk jāpievērš uzmanība. Priekšlikumus Valkas novada domē vai Kārķu pagasta pārvaldē iespējams iesniegt līdz 21. februārim.

 

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons informēja par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un citām saimnieciskām aktualitātēm, kā arī par 2016. gada iecerēm. Izvērtējot 2015. gadu, visi kopā noskatījāmies Pētera Pētersona sagatavoto video sižetu par iepriekšējā gadā paveikto.

 

Sapulces dalībniekiem bija interesanti tikties ar sabiedrības veselības organizatori Edīti Balodi, uzzināt sev interesējošos jautājumus un kooperācijas speciālisti Sniedzi Ragži, kura pastāstīja par pagājušā gada lielākajiem darbiem un aicināja visus aktīvi iesaistīties tradicionālajā Kūku konkursā, kas šogad notiks 12. martā Valkā un būs veltīts Aijām, kā arī interesenti aicināti 16. februārī Valkā piedalīties biedrības “Ziemeļu garša” sapulcē.

 

Paldies visiem, kuri piedalījās sapulcē, kas apliecina, ka tikai, kopīgi domājot un strādājot veidojas piederības sajūta pagastam un novadam, kas ir viens no pamatakmeņiem izaugsmei.

 

Sandra Pilskalne

Rakstam pievienoti 1 komentārs(-i)

Santa, 2017-05-18 19:42
Sveiki, vēlos uzzināt, kā var pieteikties biedrībā " Ziemeļu garša" ? Ar ko jāsazinās, kur var izlasīt informāciju?