07.04.2016
13.Meža Kārķos dienās netrūks pārsteigumu

 

29. un 30. aprīlī Kārķos notiks 13. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.

 

Šogad jaunums - pirmajā dienā – 29. aprīlī pulksten 11.00 notiks  seminārs ““Kā ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus iemīlēt Latvijas zeltu – koku, darīt praktiskus darbus un gatavot koka lietas”. Lektori – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) as.profesors Vilnis Kazāks, RTU maģistratūras studenti, mājturības skolotāji dalīsies praktiskā pieredzē darbā ar bērniem un jauniešiem. Pēc tam pulksten 13.00 izbraukums apskatīt pagasta informācijas centra darbarīku kolekciju un “Jaunrozēnu” mājās iepazīšanās ar bijušā muižas galdnieka Ādama Tentera galdnieka darbarīku kolekciju, kas ir vairāk nekā 100 gadu veca. Uz pasākumu aicināti mājturības skolotāji, kokapstrādes un rokdarbu pulciņu vadītāji, vecāki un ikviens interesents, kas vēlas bērniem iemācīt praktiskas iemaņas. Aicinām līdzi ņemt bērnu un jauniešu gatavotas lietas no koka, lai kopīgi veidotu izstādi “Dari pats!”

 

Jau piektdien, 29. aprīlī, pēcpusdienā Kārķos ieradīsies mazpulcēni, Eko skolu dalībnieki no visām Valkas novada skolām un vairākiem citiem novadiem. Iepriekšējā vakarā, kā jau tradicionāli, ieradīsies arī Rīgas Tehniskās universitātes studenti, lai nākamajā dienā vadītu Zaļo koka darbnīcu un piedalītos Koka auto sacensībās.

 

  Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, arī šogad ikvienam būs iespēja doties  pārgājienā - pārbraucienā “Dabas un kultūrvēstures pērles mums tuvumā” (pulcēties pie Kārķu pamatskolas pulksten 17.30 vai pulksten 18.00 pie Ērģemes pilsdrupām, kur gida pavadībā būs iespējams iepazīties ar Ērģemes pilsdrupu vērienīgajiem rekonstrukcijas darbiem, paveikto, pilsdrupu apkārtni, dabas un kultūrvēstures pērlēm ceļa “Ziemeļu stīga” malās, pēc tam kopīga vakarēšana ar dziesminieku Kārli Kazāku pie ugunskura pie Kārķu skolas āra EKO klases. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, līdzi ņemt desiņas kopīgam ugunskuram.

 

Meža dienu svinīga atklāšana 30. aprīlī pulksten 9.00 pie Kārķu Dabas koncertzāles, pēc tam izbraukšana uz objektiem. Darbi ritēs vienlaicīgi vairāk nekā 15 objektos un katram iespēja izvēlēties sev visinteresantāko un piemērotāko. Šogad Meža dienu darbi galvenokārt, notiks Lustiņdruvā un Ķires upes krastā – Tradīciju salas labiekārtošana, Zvēru kafejnīcas būvniecība, meža stādīšana, laipu izbūve, upes krasta tīrīšana un niedru namiņa būvēšana bebru vērošanai (šogad gada biotops ir niedrājs) u.c. darbi. Pagasta centrā strādās arboristi, kura darbu būs iespēja ikvienam vērot.

 

Kā jau tas talkā pienākas – pēc kopīga darba, būs kopīga maltīte un atpūta, kur katrs varēs sev atrast ko interesantu un aizraujošu – notiks arī 5. Koka auto sacensības Kārķos.  Ikviens aicināts gatavot koka auto un piedalīties sacensībās, kurās šogad vistālāk aizbraukušā rezultāta uzrādītājam būs īpaša balva – brauciens uz Briseli. Pasākumā piedalīsies  Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš arī pasniegs šo balvu sacensību uzvarētājam.  Balvas saņems visās sacensību klases pirmo trīs vietu ieguvēji, taču kā iepriekšējās sacensības liecina - pats nozīmīgākais ir azarts un dzīvesprieks, kas valda visu sacensību laiku.

 

Meža dienu pasākumu vadīs un koka auto sacensības komentēs TV šovu un raidījumu vadītājs Māris Grigalis.

 

Visas dienas garumā darbosies Viļņa Kazāka un studentu vadībā Zaļā koka darbnīca. Apskatāma būs vairākas izstādes – grozu, Zaļā koka darbnīcā izgatavoto lietu, zīmēju, bērnu un jauniešu gatavoto koka lietu izstāde “Dari pats”. Ikviens talkas dalībnieks aicināts uz talku ņemt grozus, lai piedalītos lielajā Grozu izstādē. Grozi var būt visdažādākie (kartupeļu, malkas, ogu, ābolu, sēņu, pīrāgu, veļas u.c. saimnieciskām vajadzībām), gatavoti no dažādiem materiāliem. Interesantākajiem eksponātiem paredzamas pārsteiguma balvas!

 

Ikvienam pasākuma dalībniekam būs iespēja pārbaudīt savu veiklību un drosmi aizraujošās sportiskās aktivitātēs – izmēģināt savus spēkus alpīnisma aktivitātēs un izbaudīt izjādes ar zirgiem. No pulksten 12.00 Rūķa Dabas bodītē būs iespējams nopirkt lauku labumus.

 

Pasākumu dienā jau no pulksten 13.00 un vakarā pulksten 22.00 zaļumballi spēlēs “Rumbas kvartets”. (Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā balle notiks tautas namā.)

 

Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un kopīgi atpūsties! Pie mums, kā jau tradicionāli – pēc labi padarīta darba, būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi radus, draugus un ģimeni! Talku tūrisms – šis ir jēdziens, ko kārķēnieši cenšas iedibināt pirmie Latvijā. Pirmie zvani par dalību talkā ir jau no Rīgas, Alūksnes un Briseles. Ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sakopt vidi, aktīvi atpūsties un ko jaunu uzzināt! Paldies visiem sadarbības partneriem atbalstītājiem – ēdināšana visiem būs bez maksas. (Ja nepieciešama nakšņošana, lūgums iepriekš pieteikties). Viss notiks par prieku dabai un cilvēkiem!

 

Kārķu Meža dienu rīcības komitejas vārdā Sandra Pilskalne (26391447 mob.t)

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.