28.05.2020
Labais vairo labo

Kārķu pagastā sekmīgi uzsākta  Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam” atbalstītā un Valkas novada domes līdzfinansētā projekta “Labais vairo labo” realizācija. 12 pagasta ģimenēm iegādāts dārza inventārs un projekta dalībnieki ir iestādījuši stādus un iesējušas sēklas, kas iegādātas projekta ietvaros.

 

Pirms trijiem gadiem Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” guva vērtīgu pieredzi strādājot ar 10 ģimenēm, šogad par projektu interese bija ļoti liela,  tajā iesaistījušās vēl vairāk ģimeņu. Septiņas ģimenes darbojas atkārtoti, piecas – pirmo reizi. Lai iegādātos pašu nepieciešamāko, iepriekš izvērtējām katrai ģimenei reālo situāciju un vajadzības. Visām ģimenēm iegādājāmies sēklas, kvalitatīvus un ilglaicīgi kalpojošus darbarīkus, 9 ģimenēm dārza ķerras, 2 ģimenēm siltumnīcām plēvi, augļu kokus un daudzas citas dārza darbiem nepieciešamas lietas. Visām ģimenēm nozīmīgs atbalsts ir augstas kvalitātes sēklas kartupeļi, kurus iegādājāmies Vijciemā no zemnieku saimniecības “Piekalnes”, kas specializējusies kartupeļu audzēšanā.

 

Sakarā ar pašreiz valstī noteikto ārkārtas situāciju, ģimenes nevar pulcēties kopā, kā tas bija plānots, taču darbs sekmīgi noris, strādājot individuāli ar katru ģimeni. Ja valstī noteiktie ierobežojumi atļaus, tad projekta ietvaros plānotas vairākas vērtīgas un interesantas aktivitātes – pieredzes brauciens uz Raunas novadu iepazīt mājsaimniecības, kas uzsākušas darboties ar nelielu apjomu, bet tagad veiksmīgi attīstās, velobrauciens vienam pie otra, kurā kopīgā braucienā iecerēts apgūt savstarpēju pieredzi, kā arī rudenī nodarbības saimniecēm. Tā kā mūsu pusē ir ļoti bagāti meži ar ogām un sēnēm, dārzeņu un ogu pārstrādes nodarbībās galveno uzmanību vērsīsim, kā apvienot gan dārza, gan meža veltes, sagatavojot konservus ziemai. Nodarbības vadīs pieredzējusi saimniece un dārzkopības speciāliste Juta Aušte.

 

Protams, par projekta rezultātu un iesaisti tajā atbildība ir pieaugušajiem, taču ļoti nozīmīgi ir arī ģimenēs prasmju pārnese un atbildības ieaudzināšana bērniem. Projekta rezultāts un galvenais ieguvums – cilvēkos uzplaukst cerība, ģimenes top rosīgākas un līdz ar to laimīgākas.

 

Teksts un foto: Sandra Pilskalne

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.