16.08.2016
Laimes upe un kopības sajūta, ko rada svētki

Kārķu pagasta svētki ir izskanējuši, kurus pavadīja ne tikai mūzikas, bet reizēm arī lietus skaņas. Tas nekas. Starp mākoņiem uzspīdēja arī saule un svētku sajūta bija ikvienam, kas tajos piedalījās.

 

Kārķu pagasta svētkiem ir jau dziļas saknes un tradīcijas, taču šoreiz netrūka arī daudz jaunu lietu un pārsteigumu – svētku ieskaņa sākās ar puķu spilventiņu veidošanu profesionālas floristes Rasmas Laubertes un viņas vīra Valda vadībā. Pirmās dienas svētku vakars bija piepildīts ar spraigām volejbola sacensībām un ļoti jaukām Kauguru pagasta amatierteātra viencēliena izrādēm.

 

Sestdienas rīts pagastā sākās ar tradicionālo modināšanu, taču šoreiz pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ar komandu – Silvu Aušti, Ditu Kalniņu un Evu Salmiņu ceļā devās ar zirgiem, lai tos, kuri pamodušies, cienātu ar rīta kafiju. Rīta cēliens spraigs bija arī zolītes spēlmaņiem. Tad sekoja interesanta Kārķu tautas nama bērnu teātra izrāde, svinīga sporta svētku atklāšana un aizrautīgas sportiskas aktivitātes visām paaudzēm Silvas Auštes vadībā. Paldies arī Agritai Pētersonei, Ilonai Veidemanei un Oskaram Veinbergam par lielā pupu katla vārīšanu uz ugunskura.

 

  Ar nepacietību tika gaidīta atrakcija “Laimes upe”, kurai uzvarētājus izvēlējās daba – pārsteiguma balvas tiem, kuru bumbiņas ar laimīgo cipariņu ūdens straume līdz mērķim atnesa pirmās. Galvenajā balvā ieguva iespēju visu gadu Kārķu tautas nama pasākumus apmeklēt bez maksas, pārējiem dalībniekiem kādreiz deficītās pārtikas lietas. Kā vienmēr visus priecēja koncerts “No maliņu maliņām” un balle, kurā spēlēja grupa “Deficīts”. Par prieka deficītu pagasta svētkos nevarēja sūdzēties, un tieši tas dod kopīgo svētku sajūtu un spēku ikdienai. Paldies ikvienam, kas gatavoja svētkus un tiem, kas piedalījās!

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Lauku tūrisma speciāliste Sandra Pilskalne

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.