Kultūra

Valkas pagasta Saieta nams „Lugažu muiža”

Kontakti

Saieta nama „Lugažu muiža” vadītāja Zane Mīļā

Adrese: “Lugažu muiža”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Mob.tel. 26319816; e-pasts: zane[punkts]mila[uz]valka[punkts]lv

 

 

Pasākumi, ar kuriem mēs lepojamies

 

Pagasta „Gada balva kultūrā”.

Pasākums notiek katru gadu decembra pirmajā sestdienā. To apmeklē gan jauni, gan veci, gan tuvi, gan tāli ļaudis. Dalībnieki ir Saieta nama pašdarbnieki, bet katru gadu aicinām viesus no kaimiņu pagastiem. Šis ir visvairāk apmeklētais pasākums Saieta namā visa gada garumā.

 

Mātes dienas koncerts „Es mīlu Tevi kā neviens”

Šā koncerta galvenās dalībnieces ir Eiropas deju grupa „Oravakes”. Dāmas sniedz koncertu, kurā piedalās arī viņu uzaicinātie tālie un tuvie draugi. Tiek dziedātas dziesmas un izdejotas Eiropas dejas.

 

Platmales etīdes

Pasākums notiek septembra vidū. Tiek aicināti pagasta un novada, zināmi vai mazāk zināmi, cilvēki uz dažādu valodu dzejas lasījumiem un etīžu izspēlējumiem. Pasākums ir teatralizēts ar krāšņuma pieskārienu. Veltīts dzejas dienām.

 

Amatiermākslas kolektīvi

Vokālais ansamblis „Romaški” - vadītāja Jana Maļceva

Eiropas deju grupa „Oravakes” - vadītāja Skaidra Smeltere

Amatierteātris „Rūdis” - vadītāja Līga Šnuka

VPDK „Spriņģi” - vadītāja Inga Aleksejeva

Eksotisko deju grupa „Luhde” - vadītāja Mairita Jansone

Jauktais vokālais ansamblis „Atbalss” - vadītājs Aivars Trēziņš