Par pagastu

Teritorija: 279 km2

 

Iedzīvotāji: 1249 (01.01.2017.)

 

Lielākās apdzīvotās vietas: Lugaži, Sēļi, Pedele, Zīle, Saule, Ķeizarpurvs, Žuldiņas, Kalnstaldoti, Tomēni, Alieši, Bērzezers

 

Valkas pagasta ģerbonis:

 

Ģerboņa heraldiskais apraksts: Skaldīts ar sudrabu un purpuru. lzkaisīti sudraba vīru dzegužpuķes ziedi.


Ģerboņa idejiskais apraksts: Par gerboņa pamatsimbolu izvēlēta orhideju vīru dzegužpuķe. Tas ir īpaši aizsargājams, Latvijā reti sastopams augs, bet labi novērojams mūsu pagastā - Ziemeļgaujas ainavu apvidus teritorijā. Purpurs izvēlēts, izceļot pagastam raksturīgo latviski - igaunisko savdabību, jo gan Valkas apvidus, gan pārnovada - igauņu tautas tērpos purpurs ir bieži sastopama krāsa. Arī vīru dzegužpuķei ir purpursārtas ziedu vālītes. Ģerboņa autors - Reinis Doršs.

 

Ģeogrāfiskais stāvoklis:

Pagasts ir izvietojies apkārt Valkas pilsētai, tas robežojas ar Igaunijas Republiku. Platības ziņā lielākais Valkas rajona pagasts. Tagadējā pagasta robežas izveidojušās 1954.gadā notiekot teritoriālai reformai apvienojot Valkas, Lugažu un Pedeles ciemus. Valkas pagasts izveidojies 1909.gadā. Vēsturiski saimnieciskā darbība minēta 1334.gadā kā Lugažu muiža. Pagasta lielāko daļu aizņem meži, tāpēc galvenā iedzīvotāju nodarbošanās ir mežizstrāde, kokapstrāde. Mežu uzraudzību veic Valkas mežniecība. Pagastā darbojas kokapstrādes, mežizstrādes firma SIA “VĀRPAS 1”.

 

Pagastā attīstās arī lauku tūrisms. Vairāki uzņēmēji ir uzsākuši viesu māju iekārtošanu. Lielākie lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji ir SIA “VALDRO AGRO”, zemnieku saimniecība “LIEPAINES” ( piena lopkopība ), zemnieku saimniecība “KALNIEŠI” ( graudkopība, cūkkopība ), zemnieku saimniecība “DIMANTI” ( piena lopkopība ), zemnieku saimniecība “AIZUPES” (piena lopkopība ).

 

Pagastu šķērso Latvijas skaistākā upe GAUJA, kas piesaista atpūtniekus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Pagasta teritorijā esošais Gaujas posms ir ļoti līkumots. Gadu gaitā Gauja šeit ir izveidojusi vairākus simtus lielu un mazu atteku, un izskalojot krastus, upes gultne nepārtraukti turpina mainīties. Gar attekām ir sakuplojušas ozolu audzes. Gaujas krastos ir slaidākie priežu meži Latvijā. Pat TURAIDAS baznīca ir būvēta no Lipšu priedēm.

 

Pagastu šķērso valsts nozīmes ceļš Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža.(A3).

 

Autoceļi : Valka-Rūjiena (P22), Valka-Vireši (P23), Smiltene-Valka (P24), Valka- Pedele-Ērģeme (V236), kā arī dzelzceļš Rīga.

 

Pagasta teritorijā 3 km no Valkas pilsētas atrodas Latvijas dzelzceļa gala punkts LUGAŽU dzelzceļa stacija. Tajā ir uzstādīts piemineklis komunistiskā terora upuriem. . Valkas pagasta “JAUNVĪNDEDZES” ir dzimtās mājas Latvijas armijas ģenerālim P.RADZIŅAM, kur uzstādīts piemiņas akmens.

 

Valkas pagasta “STRAUTIŅI” ir dzimtās mājas dzejniecei VELGAI KRILEI( 1945.-1991.)

 

Aizsargājamie dabas objekti:

Pagasta teritorija ietilpst arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

 

Pagasta teritorijā ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas kā PIRTSLĪČA Līkās attekas dabas liegums, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā tiek veikts darbs pie Ziemeļgaujas ielejas aizsargājamās teritorijas, Burgas palieņu pļavu teritorijas.

Valkas pagasts