11.09.2015
Saieta nams “Lugažu muiža” aicina jaunus pašdarbniekus

“Kultūra uzplaukst tikai tur, kur pa gadu desmitiem ir zeme sagatavota.
Tie, kas ar prieku atdodas dziesmu varai un spēj viņai ko ziedot,
ir mūsu gaišākās nākotnes nesēji.”
/K.Skalbe/

 

Priecājamies, ka visu paaudžu kolektīvi pēc neliela pārtraukuma atkal pieskandinās Saieta namu ”Lugažu muiža”!
Atskatoties uz aizvadīto sezonu, sakām paldies pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem par ziedoto laiku un enerģiju, kad dziedāts, dejots un spēlētas lomas cik jaudas. Pašdarbnieki priecējuši gan pagasta ļaudis, gan godam nesuši Valkas pagasta vārdu, tālākos ciemos braukdami.

Jaunajā kultūras sezonā līdzās jau tradicionālajiem pasākumiem iesaistot pašdarbības kolektīvus, vēlamies realizēt interesantu kultūras pasākumu programmu, tādēļ aicinām nesēdēt mājās, bet sekot kultūras norisēm Valkas pagastā un novadā, un pats galvenais – aicinām būt aktīviem un darboties līdzi. Aicinām ikvienu, kurš vēlas iemācīties dejot un iegūt labu stāju, dziedāt un pilnveidot savu balsi vai pārbaudīt sevi aktiermākslā.

14.09. plkst. 19:00 Saieta namā “Lugažu muiža” mazajā zālē, pirmā tikšanās ar vēderdejotājām, vadītāja Mairita Jansone.

15.09. plkst. 18:00 Valkas pag. Sēļu bibliotēkā kopā sanāk senioru vokālais ansamblis “Romaški”, vadītāja Jana Maļceva un plkst. 19:00 Saieta nama “Lugažu muiža” lielajā zālē tiekas VPDK “Spriņģi”, vadītāja Mairita Jansone.

16.09. plkst. 18:00 Saieta nama lielajā zālē uz tikšanos aicina dāmu deju grupa “Oravakes”, vadītāja Skaidra Smeltere. Un Valkas mūzikas skolā plkst. 18:30 kopā sanāks jauktais vokālais ansamblis “Atbalss”, vadītājs Aivars Trēziņš.

21.09. plkst. 18:30 “Lugažmuižas” lielajā zālē tiekās amatierteātris “Rūdis”, vadītāja Evija Smane.

Gaidīsim Tevi līdz pat oktobra beigām!

Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Zane Mīļā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.