15.04.2020
Valga-Valka kaksiklinna keskuse ehitustööd jätkuvad vaatamata eriolukorrale

 

Märtsis said alguse Valga-Valka linnasüdame ehitustööd, mille käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui kahte linna ühendavat jalakäijate tänavat. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ja külastajatele.

 

Ehitustöid teostatakse Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekti raames, mida toetab Eesti-Läti programm. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 5,3 mln eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus moodustab ligikaudu 3 mln eurot. Ehitustööde kogumaksumuseks on ligikaudu 4,5 mln eurot (Valkas ca 2,53 mln ja Valgas ca 1,94 mln). Ehitustöid teostab AS Trev-2 Grupp.

 

Siiani on ehitustööde käigus teostatud vanade hoonete lammutamist, freesimistöid ja pinnase väljakaevet ning hetkel käivad toru- ja elektritööd nii Valgas kui Valkas. AS TREV-2 objektijuhi Marko Rentiku sõnud on ehitustööd kulgenud siiani hästi ning töödega ollakse graafikus. Ehitaja jaoks teeb olukorra mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et kui tavaliselt on objektil üks tellija, siis hetkel on tellijaid kaks – Valga Vallavalitsus ning Valka Kihelkonna Duuma.  Samuti tuleb arvestada kehtiva eriolukorraga, mis seab täiendavaid piiranguid.  Objektijuht näeb siiski asja positiivsemat külge ning toob väikese muige saatel välja: „ Valga-Valka ehitusplatsile on paigaldatud kõrge aed, mida võib ületada üksnes Politsei- ja Piirivalveameti eriloaga. Piiri valvavad Kaitseliitlased ja tänu sellele on meil olemas ka mehitatud valve“.

 

Vaatamata eriolukorrale jätkuvad Valga-Valka ühise linnasüdame ehitustööd täie hooga ning ees ootab mitmeid suuremahulisi nagu näiteks uue jalakäijate silla rajamine Eesti ja Läti piirile, Valga poolele skatepargi rajamine, tänavate rekonstrueerimine ja erinevate mänguväljakute rajamine. Ehitustööde ning projekti tegemistega on võimalik end kursis hoida külastades Visit ValgaValka sotsiaalmeedia kontosid Facebookis ja Instagramis. 

 

Ehitustööde tõttu on muudetud Valga-Valka kaksiklinna liikluskorraldust vastava infoga on kõigil võimalik tutvuda Valga valla koduleheküljel www.valga.ee. Ehitustöödega kaasneb paratamatult ebamugavusi, seega täname kõiki inimesi mõistva suhtumise eest!

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Artiklit pole veel kommenteeritud.