01.06.2020
Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine

 

Valka Kihelkonna Duuma koostöös Valga Vallavalitsusega viib INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames ellu projekti “Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine” (Est-Lat 51). Valga-Valka kaksiklinna keskuse ja jalakäijate tänavad on projekteerinud Hispaania arhitektuuribüroo "In Project Studio Barcelona SPC". Leping ehitustööde teostamiseks sõlmiti detsembris 2019 ning ehitustööd algasid märtsis 2020. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp.

 

Projekti "Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine" eesmärgiks on taaselustada ajalooline kesklinn, luues seeläbi atraktiivne ja kasutajasõbralik kahe linna ühine avalik ruum, mis hõlmab nii kesklinna piirkonda kui kahte linna ühendavat jalakäijate tänavat. Projekti tulemusena valmib Valga-Valka elanikele ja külastajatele õdus ja unikaalne avalik ruum nii igapäevaseks vaba aja veetmiseks kui ka erinevate piiriüleste ürituste läbi viimiseks.

 

Projekti raames puhastatakse Konnaoja setetest, kallastelt eemaldatakse võsa ning rajatakse kergliiklustee, mis ühendab Pedeli virgestusala uue Valka keskväljakuga. Samuti rajatakse üle Konnaoja uus jalakäijate sild. Valka poolel valmib keskväljak koos lavaga ürituste läbiviimiseks ja laste mänguväljak. Eesti poolel keskendutakse lisaks eelpool nimetatule ka Ramsi vesiveski ümbrusele uue funktsiooni andmisele. Ramsi vesiveski  ümbrus kohandatakse väikeste ürituste korraldamiseks. Vesiveski juures asuv alakasutatud kõrvalhoone lammutatakse, ning vahetuslähedusse rajatakse skatepark ning eakate spordiväljak.

 

Valga-Valka kaksiklinna keskuse projeki alale on kavandatud luua mitmeid uusi võimalusi nii erinevate ürituste kui spordisündmuste läbiviimiseks. Olulise sammuna luuakse projekti käigus jalakäijate tänav Sõpruse/Raina tänavale, mis hakkab ühendama kaksiklinna keskväljakuid ning ühendab kahte visuaalset ja sümboolset maamärki ¬- Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelne Luterlik kirikut. Projekti tulemusena paraneb Valga-Valka linnade vaheline ühenduvus ning loodud on uus ühine ning riigipiire ületav avalik linnaruum. 

 

Kavandatud projekti kogumaksumus on 5 303 202,66 eurot, millest ca 57% ehk 2 999 999,98 eurot rahastab INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on 3 184 343,01 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 511 289,19 eurot (47,5%), Läti riigieelarvest rahastatakse 88 899,36 eurot (2,8%) ja 1 584 154,46 eurot (49,7%) rahastab Valka omavalitsus. Valga Vallavalitsuse eelarve on 2 118 859,65 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 488 710,79 eurot (70%) ning  Valga Vallavalitsuse omafinantseering 630 148,86 eurot (30%).

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.