30.05.2019
Kaksiklinn ValgaValka astub ühiseid samme piirkonna tutvustamiseks

 

Eesti-Läti programmi toel arendatakse ValgaValka kaksiklinna keskust. Projekti eesmärgiks on rajada Valga ja Valka piirile ühine atraktiivne linnasüda, mis teenindab nii kohalikke elanikke kui linna külalisi. Selleks viiakse läbi ulatuslikud ehitustööd kahe linna piiril, mille käigus rajatakse muuhulgas jalakäijate tänav Valga Jaani ja Valka Luke kirikute vahele. Lisaks saab uue näo riigipiiri tähistava Konnaoja ümbrus ning rajatakse keskväljak ka Valka poolele. Kava kohaselt alustatakse ehitustöödega 2019. aasta teises pooles.

 

Piiriüleste tegevuste toetamiseks ja kaksiklinna sidusamaks muutmiseks on kavas viia läbi erinevaid üritusi ja luua uusi ühiseid infokanaleid. Lisaks linnaruumi arendamisele pannakse ValValka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga suurt rõhku ka regiooni laiemale tutvustamisele. Erinevate tegevuste ja sündmustega tuuakse ValgaValka uuendatud linnasüdamesse nii kohalikke elanikke kui ka turiste, et kasvatada piirkonna külastatavust. Sellega seoses tekib ka suurem nõudlus erinevate teenuste järgi, mis võib pakkuda soodsaid võimalusi potentsiaalsetele investoritele ning aitab tagada seeläbi piirkonna kestva arengu. 

 

Kavandatud turundustegevuste eelarve on ligi 60 000 eurot, millest pea 51 000 euroga toetab omavalitsusi Eesti-Läti programm. Esimeseks suuremaks sammuks on Valga ja Valka regioonide ühise turismiinfosüsteemi välja arendamine, milleks sõlmiti leping .Läti disainibüroo SIA Bumbierkoksiga. Veebilehel tutvustatakse kaksiklinna võimalusi kohalikele elanikele kui ka turistidele ja potentsiaalsetele investoritele. Portaal koondab teavet erinevatest turismiga seotud sihtkohtadest ja huviväärsustest, avalikest üritustest ja vaba aja veetmise võimalustest, toitlustus- ja majutusasutustest jms. Uus veebikeskkond valmib juunikuu jooksul. Turismiveebi toetavad sotsiaalmeediakontod VisitValgaValka, kuhu postitatakse jooksvat infot regioonis toimuva kohta.

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

 

 

 

 

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.