07.06.2018
Toimus Valga/Valka ühise linnasüdame projekti turunduskoosolek

 

Reedel, 1.juunil kogunesid Valga ja Valka esindajad, et ühiselt läbi rääkida Valga/Valka kaksiklinna keskuse arendamise kommunikatsiooni- ja turundustegevus. Koosviibijad arutasid projektis seatud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kokku lepiti ka edasistes sammudes.

 

Loodava ühise linnaruumi turundamiseks näeb projekt ette nii meediateavitusi, veebiturundust, füüsiliste reklaammaterjalide väljatöötamist kui ka erinevate turismi ja ettevõtlusega seotud võrgustike kaasamist. Koosolekul viibinud arutasid erinevaid võimalusi sotsiaalmeedia ja erinevate veebilahenduste kaasamiseks, linnaruumi tutvustava raamatu välja andmist ning piirkonnas läbi viidavaid ühisüritusi. Järgmise sammuna koostatakse täpsemaid tegevusi ja ajagraafikut sisaldav kommunikatsiooni- ja turundusplaan ning alustatakse projekti võimalusi kajastava veebiplatvormi arendamist, mis lisaks muule informatsioonile pakuks ka videoülevaadet ehitustöödest ning muutustest projekti alal.

 

Valga/Valka ühise linnasüdame projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Loodav jalakäijate tänav ühendab kahte visuaalset ja sümboolset maamärki - Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelne Luterlik kirikut. Mõlemad hooned on olulised visuaalsed linnapildi dominandid, kuid hetkel nende vahel on füüsilised takistused. Nii loodav keskväljak Valka, kui ka jalakäijate tänav peaks soodustama väikeettevõtete arengut ja edendama igapäevaelu tagasipöördumist ajaloolisse kesklinna.

 

Projekti kommunikatsiooni- ja turundustegevuse arutelust võtsid osa Valka omavalitusest linnapea Vents Armands Krauklis, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Gunta Smane, tegevjuht Ainārs Zābers, kommunikatsioonijuht Zane Brūvere-Kvēpa ja arengu ja projektide osakonna juhataja Jana Putnina.. Valga Vallavalitsuse poolt osalesid vallavanem Margus Lepik, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja kommunikatsioonijuht Põim Kama. Samuti võtsid kohtumisest osa Valka Turismiinfo töötajad Sanda Strazdiņa ja Dainis Čapiņš.

 

Lahtiütlemine: See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

 

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.