26.09.2018
Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine

 

Reedel 14.septembril 2018. kogunesid Valga raudteejaama hoonesse Valga Vallavalitsuse ja Valka omavalitsuse esindajad koos mõlema linna turismiinfo keskuse töötajatega, arutamaks üheskoos Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga seonduvaid küsimusi. Kohtumise peamisteks teemadeks olid ehitusprojekti valmimine ja ühise linnasüdame turundusalased tegevused. 

 

Projekti käigus on kavas uuendada ning arendada ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Projekti maksumus on ligikaudu 3,5 mln, millest 3 mln (85%) Eesti-Läti programmist.

 

Valga-Valka kaksiklinna keskuse ehitusprojekti valmimine on jõudnud lõppjärku. Projekti ellu viimine on viibinud projekteerimistööde protsessis ilmnenud takistuste tõttu. Peamiseks takistuseks on olnud linnaruumi ühise ehitusprojekti koostamine, mis vastaks mõlemas riigis kehtestatud standarditele.  Vaatamata esinenud probleemidele loodavad ja usuvad nii Valga Vallavalitsuse kui ka Valka kihelkonnaduuma esindajad, et ehitustöödega saab algust teha juba kevadel.

 

Valga Vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt ja kommunikatsioonijuht Põim Kama tutvustasid Valka omavalitsuse esindajatele ja turismiinfokeskuste töötajatele oma esmaseid ideid, kuidas piirkonda paremini turustada ning muuta külastajatele atraktiivsemaks.

 

Valminud on lähteülesanne Valga ja Valka piirkondade ühise turistidele suunatud veebilehe rajamiseks, mille sisu kuvatakse ka projekti alal asuva infopunkti ekraanile. Uue veebikeskkonna võimalusi tutvustas välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt. Mobiilisõbralik interaktiivse kaardiga varustatud veebikeskkond koondab infot nii Valga kui Valka sündmustest, toitlustus- ja majutusasutustest ning vaatamisväärsustest.

 

Samuti arutati ka projektiala ning laiemalt kaksiklinna brändi üle. Leiti, et pikalt kasutusel olnud Valga/Valka kaubamärk vajab üle vaatamist. Kaaluda tasuks selle asendamist linna ajaloolise nimekujuga Walk. Küsimuses otsuse tegemiseks otsustati kokku kutsuda mõlema omavalitsuse volikogude ühisistung, mis leiab aset 22. oktoobril 2018. Rõhutati, et projekti turundustegevustega ei saa edasi minna enne, kui brändikasutuse küsimuses on otsus tehtud.

 

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.