24.11.2017
Valga – Valka kaksiklinna keskuse arendamise tööprojekti tutvustamine

 

Valga-Valka kaksiklinna arendamise projekti eesmärgiks on ühendada Valga ning Valka linnad, et kujuneks ühtne kesklinna piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks ühist linnaruumi. Projekti käigus uuendatakse ja arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate (Sõpruse/Raina) tänavat Valga-Valka linnades. Projekti tulemusel valmib  hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ja külastajatele.

 

Ettevalmistused projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine“ ellu viimiseks algasid juba 2016. aastal kui korraldati rahvusvaheline arhitektuurivõistlus atraktiivseima lahenduse leidmiseks. Arhitektuurivõistluse võitis töö pealkirjaga „Cross-Border Strands,“ mille autoriks on Hispaania arhitektid firmast „In Project Studio Barcelona S.C.P“

 

Valka-Valga kaksiklinna keskuse arendamise projekti peapartner Valka kihelkonnaduuma ja Eesti Vabariigi Rahandusministeerium Eesti-Läti programmi korraldusasutusena allkirjastasid INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahastuslepingu projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (rr. Est-Lat 51)“ finantseerimiseks.  Projekti kogumaksumus on ligikaudu 3,5 mln, millest 85% eurot rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond INTERREG Eesti-Läti programmist. Projekt viiakse ellu kahe omavalitsuse Valka Kihelkonna Duuma ja Valga valla koostöös. Valka projekti eelarve on ligi 1,78  miljonit eurot ning Valga eelarve 1,7 miljonit eurot. Valga valla omaosalus projektis on 262 713 eurot.

 

15. novembril 2017. aastal toimus Valga Raekojas partnerite, projekteerijate ning arhitektide töökoosolek, mille käigus tutvustati ehitusprojekti eskiislahendust ning arutati ehitusprojekti tehnilisi üksikasju. Ehitusprojekt valmib käesoleva aasta lõpuks, misjärel hakatakse tegema ettevalmistusi ehitustööde alustamiseks.

 

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.