21.05.2018
Valga-Valka keskuse ehitusprojekti koostamine

Valka omavalitsus koostöös Valga Vallavalitsusega viib ellu INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames projekti Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (nr Est-Lat 51). Valga-Valka kaksiklinna keskuse ja jalakäijate tänavate projetkeerimistöid viib läbi Hispaania arhitektuuribüroo "In Project Studio Barcelona SPC". Projekteerimistööd on lõpusirgel ning lõpetatakse hiljemalt 2018. aasta juuli lõpuks. Ehitustöödega tehakse algust 2018. aasta teises pooles.

 

Projekti "Valga – Valka kaksiklinna keskuse arendamine" eesmärk on luua atraktiivne ja inimsõbralik lahendus Valga-Valka kaksiklinna kesklinna ühisele avalikule ruumile, kaasa arvatud jalakäijate tänavale. Projekti tulemusena on Valga-Valka elanikele ja ka külastajatele õdus ja unikaalne avalik ruum, mida saab kasutada igapäevaselt ning vastavalt vajadusele kasutada erinevateks piiriülesteks üritusteks nagu näiteks Valga-Valka piirilaat.

 

Valga - Valka kaksiklinna keskuse aredamise projekti raames on kavas puhastada üks osa Konnaoja kallastest Võsast ja setetest ning rajada Konnaojale jalakäijate sild, mille peale rajatakse ka kiik. Samuti rajatakse Valka keskväljak koos lavaga ürituste läbiviimiseks ja laste mänguväljak. Konnaoja kallastele rajatakse kergliiklusteed jalakäijatele, mis ühendaksid Valka keskväljakut Pedeli virgestualaga. Ramsi Vesiveski konserveeritakse ning selle ümbrus kohandatakse väikeste ürituste korraldamiseks. Vesiveski juures asuv alakasutatud kõrvalhoone lammutatakse. Projekti alalle luuakse võimalused mitmete erinevate võimalike ürituste ja spordisündmuste läbiviimiseks. Projekti käigus luuakse ka uus jalakäijate tänav Raina/Sõpruse tänavale, mis hakkab ühendama kaksiklinna keskuseid.

 

Kavandatud projekti kogumaksumus on 3 529 411,76 eurot, millest 85% ehk 2 999 999,98 eurot rahastab INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on 1 777 987,29 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 511 289,19 eurot (85%), Läti riigieelarvest rahastatakse 88 899,36 eurot (5%) ja 177 798,74 eurot (10%) rahastab Valka omavalitsus. Valga Vallavalitsuse eelarve on 1 751 424,47 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 488 710,79 eurot ning  Valga Vallavalitsuse omafinantseering 262 713,68 eurot.

 

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. 

 

 

Artiklit pole veel kommenteeritud.