Fotoorientēšanās pārgājiens ar uzdevumiem cauri Kārķu pagastam notiks 18. jūnijā. Pirmais starts no Dabas koncertzāles -  plkst. 17:00. Uzdevuma veikšanai dotais laiks - 2 stundas. Uzdevums - dotajā laika posmā atrast pēc iespējas vairāk apslēpto objektu, vadoties pēc attēliem un/vai norādēm. Dalība pa pāriem ...

07.06.2016

Piektdien, 27. maijā plkst. 20.00 Kārķu Dabas koncertzālē pašdarbības kolektīvi dejojot, dziedot un muzicējot  ieskandinās vasaru. Četri  kolektīvi no Kārķiem, 4 kolektīvi no Valkas kultūras nama un Saieta nama “ Lugažu muiža”,  2 kolektīvi  no  Vijciema, kā arī grupa “ Savējie” ...

25.05.2016

Jau 13 pavasarus Kārķos tiek pacelts Meža dienu karogs. Ar katru gadu šis pasākums iegūst arvien lielāku popularitāti un dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām, šogad tajā piedalījās rekordliels skaits – 517 piereģistrējušies dalībnieki.  Pasākums tiek papildināts ar jaunām aktivitātēm.   Pirmā ...

03.05.2016

Otrdien, 3. maijā Baltā galdauta svētku programmā Kārķu tautas namā  no plkst. 11.00 varēsiet apskatīt  galdautus, kuri dažādos laika posmos klāti  kārķēniešu ģimenās, ieklausīties latviskās dziesmās un dziedāt līdzi dzīves pieredzes bagātiem dziedātājiem,  tiks demonstrēta Aivara Freimaņa dokumentālā ...

02.05.2016

  29. un 30. aprīlī Kārķos notiks 13. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.   Šogad jaunums - pirmajā dienā – 29. aprīlī pulksten 11.00 notiks  seminārs ““Kā ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus iemīlēt Latvijas zeltu – koku, ...

07.04.2016

  Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības ...

07.04.2016

  Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem 20.aprīlī pl. 14.00 – 17.00 Kārķu pagasta Jauniešu centrā.   Darba kārtība:   Pirmā projektu kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums . Galvenie nosacījumi ...

07.04.2016

Madara Grēgere,  Antra Stafecka, Thomas Anders,  Any Lorak, Selīna Diona,  Rihanna, The Cranberries, Elaine Paige,  Alla Pugačova,  Jānis Paukštello,  vokālais ansamblis “ Neaizmirstulītes,”  Māsas Legzdiņas,  Aigariņš, duets ,, Sandra”,  Ineta Rudzīte, Aleksandra ...

05.04.2016

Būsiet gaidīti Kārķos Meža dienās strādāt, atpūsties un piedalīties koka auto sacensībās.   29.un 30. aprīlī Kārķos notiks 13. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.   Šogad jaunums - pirmajā  dienā – 29. aprīlī pulksten 11.00 notiks  seminārs ...

11.03.2016

 Aicina piedalīties pasākumā Kārķos, lai godinātu un izzinātu pagasta, novada un Latvijas vēsturi   24.martā Kārķos notiks pasākums “Es sapni par dzimteni pagalvī likšu”, kas veltīts Golgāta ceļa gājušajiem. Saietā piedalīsies LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte Kristīne Rotbaha, ...

10.03.2016

No 26. - 28. februārim Kārķu pamatskolas skolnieces Linda Ābele, Ulrika Kalniņa un Ilze Skrastiņa kopā ar skolotāju Agiju Plauku piedalījās 3. ziemas ekoskolu forumā, kas notika Ropažu vidusskolā. Meitenes forumā piedzīvoja gan pamācošas un interesantas lekcijas, gan arī piedalījās radošajās darbnīcās un pārbaudīja ...

02.03.2016

Valsts ieņēmumu dienesta  “E-busiņš” 29.03.2016 piestāj Kārķu pagasta Tautas nama lielajā zālē.   Aicinām Kārķu pagasta iedzīvotājus šī gada 29.03.2016 laikā no 11:00 līdz 13:00 apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) “E-busiņu”, kur mūsu speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus ...

25.02.2016

Svētdien, 28.februārī plkst.14.00 Kārķu tautas namā biedrība “ Ugunspuķe” organizē   projekta “Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu  pagastā” noslēguma pasākumu.   Projekts realizēts ar Borisa un Ināras Teterevu Fonda atbalstu programmā “ Nāc un dari! Tu vari!”. Tā ...

23.02.2016

Valkas novada domes (reģistrācijas Nr.90009114839) Kārķu pagasta pārvalde konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz brīvā laika organizatora amatu. Darba režīms :  otrdienas - piektdienas –no 14.00-19.00, sestdienas - no 12.00-19.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena.   Galvenie darba pamatpienākumi: izstrādāt ...

17.02.2016

9.februārī Kārķos notika iedzīvotāju sapulce, kurā notika Valkas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027. gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata un Kārķu tirgus laukuma skices apspriešana, kā arī tika pārrunāti daudzi citi aktuāli jautājumi. Uz sapulci bija uzaicināts arī Valkas novada domes izpilddirektors un vairāki ...

10.02.2016