12.11.2018
Kārķu tautas namā notiks Latvijas Simtgades svētki

Piektdien, 16. novembrī  Kārķu tautas namā notiks Latvijas Simtgades svētki.

 

Plkst. 19.00 visi aicināti uz Svētku koncertu ” Svētī Debesīs šo zemi”, kurā piedalīsies Kārķu pamatskolas skolēni, pirmsskolas vecuma bērni un tautas nama pašdarbības kolektīvi: ansambļi “ Baltie taureņi”, “ Tik un tā”; deju kolektīvi “ Medneši”, “ Lustiņdancis”, “ Vēl ziedam”; kapela “ Senās skaņās”, grupas “ Savējie ” dalībnieki, kā arī jaunizveidotais Kārķu jauktais koris Ineses Eihes un Danas Zirnes vadībā. Koncerta apmeklētājiem būs iespēja sadziedāties ar jauno kori, skandējot pazīstamas latviešu dziesmas.

 

Pēc koncerta pievienosimies akcijai “ Cimdotā Latvija”, un visi rakstainiem cimdiem rokās dosimies uz Dabas koncertzāli (labvēlīgos laika apstākļos), lai kā sveicienu savai zemei sūtītu Debesu laternu salūtu.

 

Atgriežoties tautas namā, svētku apmeklētājus gaidīs pašmāju deju mūzikas grupa “ Savējie”.

 

Galdiņi gan šajā Svētku ballē zālē nebūs pieejami, par atpūtas vietu deju starpbrīžos lūdzu sazināties ar tautas nama vadītāju Daci Pieči (m.t.26365892).

 

 

Svētku balles apmeklētājus aicinām ierasties svētku tērpos. Būsim vienoti, draudzīgi un radīsim svētku sajūtu kopā!

Uz pasākumu aicinātas visas paaudzes, lai kopīgi svinētu, godinātu, novērtētu un priecātos par to, ka mums salīdzinoši nelielai tautai ir sava valsts, kuras izveidē, izaugsmē un attīstībā savas domas un darbus ir ieguldījuši ļoti daudz kārķēniešu – sākot ar Jāni Ampermani - viņš ir viens no 38 Tautas padomes locekļiem, kurš piedalījās Latvijas proklamēšanā.

 

Šo 100 gadu laikā kārķēnieši bijuši gan ministri, gan ieņemts pat valsts premjera amats, vairāk nekā 30 kārķēniešiem piešķirti valsts mēroga apbalvojumi, 99 kārķēniešiem piešķirtas Barikāžu piemiņas zīmes. Tas apliecina, ka neliela vieta var izauklēt stiprus cilvēkus, stipras dzimtas ar lielu valstisku devumu.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.