16.10.2012
LSK paaugstina kompetenču un zināšanu līmeni starptautiskā praksē Igaunijā

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas komiteja kā svarīgāko plānoto rezultātu uzskata praksē iegūto iemaņu pielietošanu savā darbā un spēju tās nodot tālāk kolēģiem, motivētu un pašpārliecinātu darbinieku aktīvu iesaistīšanos darba plānošanas procesā, izsakot priekšlikumus darba jomas kvalitatīvai un kvantitatīvai attīstībai.

 

Otrs svarīgākais rezultāts ir darba apstākļu, darba stila un satura pielāgošana Eiropas un Sarkanā Krusta standartiem. Projekta prakses īstenošanā bija iesaistītas divas praktikantes no Valkas pilsētas – Svetlana Švabe un Daina Vesingi. Pirms prakses, jau 2011.gada oktobrī praktikantes bija uzsākušas igauņu valodas apmācības kursus, bet 2012.gada aprīlī saņēma apliecības. Praktikantes darbojās Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrības izstrādātajā projektā „Integrācija bez robežām”, kurā piedalījās 10 jaunieši no Igaunijas pilsētām. Praktikantes šajā projektā strādāja par asistentēm: Svetlana Švabe – pirmās palīdzības sniegšanās programmā, bet Daina Vesingi – brīvprātīgā darba organizēšanas programmā. Abas praktikantes projektā iesaistījās ar lielu interesi, parādīja, ka ir zinošas pirmās palīdzības sniegšanā un brīvprātīgā darba organizēšanā. Projekta dalībniekiem viņas organizēja pirmās palīdzības praktiskās nodarbības, labdarības pasākumus, strādāja bērnudārzā un sociālās aprūpes centrā. Kopā ar Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrības sekretāri un brīvprātīgajiem piedalījās masu pasākumos, organizējot dežūras, lai sniegtu pirmo palīdzību slimiem un ievainotajiem.

 

Praktikantēm patika Igaunijas Sarkanā Krusta Valgas biedrības sadarbība ar policiju, glābšanas brigādi, migrācijas departamentu un citām ieinteresētām institūcijām. Igaunijas Sarkanā Krusta biedrībai un Valgas biedrībai ir lieliska sadarbība ar lielveikalu RIMI un citiem veikaliem. No veikala RIMI saņemto pārtiku biedrība izsniedz maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bet apģērba un citu lietu izsniegšanai organizē labdarības loterijas un saņemtos līdzekļus izmanto pēc mērķa labdarības pasākumiem. Praktikantēm bija iespēja piedalīties arī labdarības pasākumā „Ar pilnu somu uz skolu”. Brīvo laiku praktikantes izmantoja, lai iepazītos ar igauņu kultūru, tradīcijām, virtuvi un Igaunijas skaistākajām vietām. Savu iegūto pieredzi viņas varēs izmantot LSK Valkas komitejā. D.Vesingi un S.Švabe ir motivētas darboties brīvprātīgi. Tāpat abas praktikantes varēs dalīties pieredzē par Sarkanā Krusta aktivitātēm ar izglītības iestāžu jauniešiem un citu pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Igaunijā gūto pieredzi varēs pielietot darbā, iesaistoties pirmās palīdzības sniegšanas apmācībās Valkas pamatskolā un Valkas ģimnāzijā. Tāpat viņas kā brīvprātīgās varēs organizēt un piedalīties LSK Valkas komitejas labdarības pasākumos.

Eiropas Savienības Leonardo da Vinči Mūžizglītības programmas mobilitātes projekts  Nr.2011-1-LVI-LEO02-02042

Gaļina Sokolova, LSK Valkas komitejas izpilddirektore 2012.gada oktobris

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.