21.01.2014
J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņiem būs siltas telpas

Jāņa Cimzes 200.jubilejas gadā arī J.Cimzes Valkas mūzikas skolas ēku sagaida nozīmīgas pārmaiņas.

2013.gada 10.decembrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: ēkas energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas darbi (t.sk., fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, grīdu renovācija), apkures sistēmas renovācija un siltummezgla rekonstrukcija, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 57 172.15 kgCO2/gadā.

Par projektā paredzēto būvdarbu izpildi ir noslēgti līgumi ar SIA „Valkas būvnieks” un SIA „Sanart”. Projekta būvdarbu būvuzraudzību veic sertificēts būvuzraugs Andris Dūmiņš un autoruzraudzību – SIA „Tursons”. Projekta plānotās kopējās izmaksas 297 643,35 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 159 245,46 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 135 358,64 EUR. Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 3.kārtas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.