23.08.2013
Atklās jaunizveidoto hokeja laukumu Ērģemē

Svētdien, 25 augustā plkst.12.00 Ērģemē notiks Lieldienas zaķu skrējiens uz skolu pa maršrutu: Vīgantu pietura – Vēnes – Līči – Ērģemes pamatskola. Pulcēšanās pie Vīgantu pieturas plkst.11.45. Pēc skrējiena finiša tiks atklāts jaunizveidotais hokeja laukums. Būs hokeja formas tērpu demonstrējumi, draudzības spēles, dažādi pārsteigumi un mielošanās ar z/s Labārti „Spēka zupu”.

 

„Hokeja laukums izveidots projekta „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā” ietvaros. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 07.03.2013. pieņēma lēmumu par iepriekšminētā projekta (Nr.12-09-LL03-L413201-000013) apstiprināšanu  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) Lauku attīstības programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts atbilst biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” vietējās attīstības stratēģijas 1.rīcībai “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.

 

Hokeja laukuma izbūves un peldvietas labiekārtošanas būvdarbus veic SIA „Valkas meliorācija”. Projekta kopējās izmaksas 24200 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 20000 LVL, tai skaitā publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) ir 18000 LVL vai 90 % no attiecināmām projekta izmaksām,” skaidro Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.

Pasākuma afiša

Papildus informācija Turnas tautas nama vadītāja Līga Krama, 26419724.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.