01.06.2015
Kārķu Dabas koncertzāle pulcē apmeklētājus no tuvas un tālas apkārtnes

30. maijā Kārķos bija pagasta dzīvē nozīmīgs notikums – Dabas koncertzāles atklāšana, kas pulcēja ļaudis no tuvas un tālas apkārtnes. Jaunā būve ir ne tikai kā skaists papildinājums ainavai, bet arī sniegs iedvesmu un jaunas iespējas kultūras dzīves dažādošanai.

 

Šā pasākuma interesants papildinājums bija Zemessardzes kājnieku 22. bataljona tehnikas un ieroču demonstrējumi, kas notika pēcpusdienā un pulcēja daudz dažādu paaudžu interesentu. Tā bija arī kā satikšanās ar savējiem, jo divi no Zemessardzes vīriem Andreja Galzons un Jānis Gustaps ir bijušie kārķēnieši. Iespēja turēt rokās ieročus, iekāpt Zemessardzes automašīnās un sarunas ar zemessargiem ikvienam deva lielāku sapratni par vīriem, kuri rūpējas par mūsu drošību. Jauno skatuvi pirmie ieskandināja LR Zemesardzes pūtēju orķestris diriģenta un virsleitnanta Anda Kareļa vadība, kas apliecināja – Dabas koncertzāles akustika ir brīnišķīga. Pēc tam pagasta pārvaldes vadītājs pateicās visiem tiem, kas ieguldījuši domas un darbu jaunās būves tapšanā - biedrībai “No Salacas līdz Rūjai”, administrācijas vadītāja Daiga Siliņa, Valkas novada domes administrācijai, priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, izpilddirektors Aivars Cekuls, skiču autoram Raimondam Bricim, arhitektēm Ernai Pormeistarei un Līgai Āboltiņai, SIA “Valkas meliorācija” valdes priekšsēdētājam Jānim Biezajam, meistariem Edmundam un Oskaram Veinbergiem, viņu darbu vadītājam Dainim Breidakam, biedrībai “Ugunspuķe”, valdes priekšsēdētāja Ineta Andrejauska, nodarbinātiem sabiedriskos darbos, kuri piedalījās apkārtnes labiekārtošanā. Biedrības “Ugunspuķe” projekts “Dabas koncertzāles būvniecība” realizēts Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma ietvaros, ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku Attīstībai (ELFLA).

 

Kopējās estrādes būvniecības izmaksas ir 28457,44 EUR, no tām 10% ir Valkas novada domes līdzfinansējums. Biedrība “Ugunspuķe” saka paldies Valkas novada domei par palīdzību projekta sagatavošanā, īpaši paldies Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, kurš uzņēmās projekta realizācijas vadību un, redzot skaidri mērķi, ieliekot sirdi, dvēseli un enerģiju, ļoti īsā laika posmā, spēja ideju pārvērst īstenībā. Darbs projekta realizēšanā ir ieguldīts ļoti apjomīgs, jo uzbūvēta ir ne tikai Dabas koncertzāle, bet arī veikti vērienīgi darbi, lai iztīrītu vecupi, nostiprinātu krastu un veidotu pievilcīgu ainavu. Apkārtnes labiekārtošana, protams, turpināsies. Lai viss notiktu, svarīgas ir labas domas un ieceres, kas tika arī sūtītas pasākuma laikā sestdienas vakarā debesīs kopā ar helija baloniem no jaunatklātās skatuves.

 

Paldies Kārķu tautas nama pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem Veltai Kuratņikai, Danai Zirnei, Dacei Piečei, Guntaram Krastiņam, kuru kolektīvi skaisti iedziedāja un iedejoja jauno skatuvi, paldies arī pasākuma vadītājai Tīnai Pētersonei un skaņu operatoram Aivaram Siliņam. Pēc pasākuma svinīgās daļas sekoja lustīga zaļumballe līdz rīta gaismai. Ja vēlaties izbaudīt Kārķu Dabas koncertzāles burvību, sekojiet informācijai par turpmākajiem notikumiem Kārķu pagastā.

 

Uģis Raibacis Multimedijs UGA Records
 

http://failiem.lv/u/jdfddej (Foto: Viesturs Ēķis) http://failiem.lv/u/adloojd (Foto: Uģis Raibacis) Biedrības “Ugunspuķe” vārdā valdes locekle Sandra Pilskalne  

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.