26.02.2013
Lavīzes un Luīzes vārda dienas koncerts un ballīte

Sestdien, 2.martā plkst.18.00 Valkas pagasta Saieta namā „Lugažu muiža” notiks Lavīzes un Luīzes vārda dienas koncerts un ballīte, kas vienlaikus būs arī kā vokālo ansambļu skate. Galvenie viesi: Ēveles pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Ēveles meitenes” (vadītāja Lelde Poruka), Plāņu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Liesma” (vadītāja Liesma Lore), Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Dagnija Pakalne), Kārķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Dana Zirne), Kārķu pagasta senioru jauktais ansamblis „Baltie taureņi” (vadītāja Velta Kuratņika), Trikātas pagasta vīru vokālais ansamblis (vadītājs Ēriks Derums) un Valkas pagasta senioru vokālais ansamblis „Romaški” (vadītāja Jevgenija Kozlova). Skate tiek rīkota ar mērķi veicināt vokālo ansambļu radošo darbību, sekmēt to attīstību, novērtēt māksliniecisko līmeni, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību. Pēc tam sekos ballīte ar dejām un kopēju dziedāšanu. Ieeja Ls 1,- (skolēniem un pensionāriem Ls 0,50). Var pieteikt galdiņu un ņemt līdzi „groziņu”.

 

Papildus informācija Valkas novada kultūras darba organizatore Līga Lāne, 64707476

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.