15.11.2011
Pedagoģiskā darba jubilāri

Mūzika ir jūtu valoda. Patīkama dziesma dvēselē skan ilgi. Reizēm ir svarīgi dziedāt pašam priekš sevis. 15.novembrī, jau otro gadu Valkas novadpētniecības muzejā  notika Valkas novada 30 un vairāk pedagoģiskā darba gadu jubilāru godināšana.  Šogad nozīmīgas jubilejas bija 6 pedagogiem. Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne uzrunāja klātesošos. Cienījamās darba jubilāres! Pasauli pārbūvēt – tas nav nevienam pa spēkam, bet dzīve ir ceļojums, kurā katrs var izvēlēties taku, kas ved gar vietām, kas mums tuvākas un tīkamākas. (Leonīds Breikšs) Jūsu ceļi jau vairākus gadu desmitus iet kopā ar bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem izglītības iestādēs. Kas tas ir – pārdomāta izvēle, nejaušība, neplānots izaicinājums, pašas pieņemts lēmums vai kāda cita labs padoms – uz šo jautājumu atbildi vislabāk ziniet jūs pašas. Šodien mēs sakām Jums paldies par veikumu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā, par to, ka esat rosinājušas viņus uz darbošanos un dažādu vērtību apgūšanu. Darba kolēģu teiktais.

 

 

Tatjana Tīruma, Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola. Skolotājai Tatjanai Tīrumai Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola ir pirmā un vienīgā darba vieta. Sākumā viņa bija akordeona spēles skolotāja, vēlāk, nodibinoties kora klasei, kļuva par šīs klases vadītāju. Skolotājas audzēkņi piedalījušies daudzos konkursos un koncertos. Ar saviem audzēkņiem uzstājusies Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Ukrainā, Kirgīzijā. Daudzi viņas audzēkņi savu dzīvi saistījuši ar mūziku - dzied dažādos koros, ansambļos, kļuvuši par mūzikas skolas skolotājiem Latvijas mūzikas skolās. Skolotāja Tīrumu kā pieredzējušu un zinošu pedagoģi kora dziedāšanā pazīst un zina visā Latvijā. Par viņas izaudzināto un vokālajā mākslā izglītoto meitu Silgu priecājas ne tikai viņas mamma, bet arī visi muzikālās dzīves pazinēji ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Atrod laiku darbam dārzā, ievāc ražu un gatavo krājumus ziemai.

 

Lumila Koņajeva, Valkas pamatskola. Optimiste. Ludmila Koņajeva ir prasībās stingra angļu valodas skolotāja, ar vienlīdzīgu attieksmi pret visiem skolēniem. Atsaucīga, palīdz arī kolēģiem apgūt un nostiprināt zināšanas un prasmes angļu valodā. Ļoti atbildīga novērotāja un godprātīgi pilda vērtētāja pienākumus centralizētajos eksāmenos angļu valodā. Ar Ludmilu ir viegli sadarboties, veidojas laba komanda. Brīvajā laikā skolotājai labi draugi ir grāmatas un dators, patīk ceļot. Tajā visā viņa atrod jaunas idejas darbam, dažādiem projektiem.

 

Austra Kušķe, Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Pumpuriņš. Bez steigas, apzinīgi, ar mīlestību un lielu atbildības sajūtu veic savus pienākumus. Labprāt dalās savā bagātajā logopēda darba pieredzē ar kolēģiem un bērnu vecākiem. Ārēji šķiet, ka apkārtējās problēmas viņu neskar. Pa dzīvi iet lepni paceltu galvu. Austra ir mīļa vecmāmiņa saviem mazbērniem. Vasarās aizraujas ar ogošanu.

 

Gunta Stahovska, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa. Ieguvusi divas augstākās pedagoģiskās izglītības. Audzinātāja Gunta dalās sirds siltumā ar vismazākajiem bērnudārza audzēkņiem. Garā sportiska. Atbalsta kolektīvā organizētos pasākumus. Guntai ir laba atmiņa. Ja kādam vajag zināt gadu skaitļus vai vēsturiskus faktus, jautājiet viņai. Ģimene un tās labklājība Guntai ir ļoti svarīga.

 

Rainelda Popdjakunika, Valkas pamatskola. Precīza, radoša latviešu valodas skolotāja. Ieturēta, ar vieglu smaidu risina jautājumus. Prot katrā bērnā saskatīt svarīgāko. Kolektīvā nosvērta, atsaucīga, viņai droši var uzticēties. Laba saimniece un vecmāmiņa.

 

Viola Levina, Valkas ģimnāzija. Par viņu var teikt tāpat kā par Kr.Baronu – matemātiķis un dzejnieks vienlaicīgi. Stingra loģika + emocijas. Saviem skolēniem māca gan skaitļu noteiktību un likumības, gan cenšas parādīt mākslas un mūzikas iedvesmojošo spēku. Taktiska, atsaucīga, grib un spēj pieņemt dažādus dzīves izaicinājumus. Nesteidzas, bet visu paveic. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas, apmeklēt teātra izrādes, dejot, darboties dārzā. Kad Viola pasmaida, tad skola, šķiet, staro.

 

Informāciju sagatavoja vadītājas vietnieks Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.