29.01.2013
BJC „Mice” tiekas Valkas novada skolu pašpārvalžu līderi

23.janvārī Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā (BJC) „Mice” notika izglītības iestāžu pašpārvalžu līderu seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Valkas ģimnāzijas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Ozolu un Valkas pamatskolām. Galvenais tikšanās mērķis bija – iegūt jaunu pieredzi, kas varētu noderēt turpmākajā skolu pašpārvalžu darbā. Šoreiz ar savas labās prakses piemēriem aicinājām dalīties Valkas pilsētas Jauniešu domes un Cēsu novada jauniešu domes pārstāvjus. Interesanti, ka Cēsu jaunieši Valkā bija pirmo reizi, tāpēc valcēnieši bija sagatavojuši prezentāciju „Zini vai mini” par savu pilsētu. Savukārt Cēsu jaunieši visus klātesošos patīkami pārsteidza ar saturīgu prezentāciju, kurā parādīja savas prakses veiksmīgos piemērus. Šobrīd notiek aktīva kontaktu dibināšana ar Valgas Jauniešu domi. Semināra dalībniekiem tika dota iespēja tuvāk iepazīties ar igauņu pieredzi jaunatnes darbā. Semināra gaitā starp nopietnām sarunām neizpalika arī spēles, kas dalībnieku vidū izraisīja smieklus un jautrību.

 

Inese Lečmane, Valkas novada BJC „Mice” izglītības metodiķe

Mice pasparvalde
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.