18.09.2012
Eiropas sadarbības dienu atzīmēs ar atklāto stundu

Piektdien, 21.septembrī no plkst.12.00 līdz plkst.15.00 Valkas Mākslas skolā (Valkā, Beverīnas ielā 5) notiks atklātā stunda. Tās laikā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt par skolā īstenoto Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Valkas Mākslas skolas, kā kopēja pārrobežu izglītības centra, attīstība”. Atklātā stunda notiks Eiropas Teritoriālās sadarbības dienas ietvaros un šīs stundas dalībnieki varēs gan izveidot savu mākslas darbu, gan saņemt atbildes uz visiem jautājumiem, gan uzzināt ko vairāk par visām skolas īstenotajām aktivitātēm. Pēc tam sekos neliela ekskursija pa Valkas Mākslas skolu. 21.septembrī Eiropas sadarbības dienu atzīmēs visā Eiropā. Sadarbības dienas mērķis ir pavisam vienkāršs – pastāstīt cilvēkiem, kā teritoriālās sadarbības programmas ir uzlabojušas dzīves kvalitāti viņu reģionos. Šogad Eiropas sadarbības diena tiks svinēta pirmo reizi. Ideja par šīs dienas nepieciešamību ir Eiropas teritoriālās sadarbības programmu iniciatīva, kuru tās cer turpināt arī nākotnē. Baltijas valstīs darbojas 11 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas. Tās ietver pārrobežu sadarbību (piemēram, Igaunijas - Latvijas programma, Latvijas – Lietuvas Programma, Lietuvas – Polijas programma, Centrālbatijas programma, Dienvidbaltijas programma), kā arī sadarbību ar valstīm aiz Eiropas Savienības ārējās robežas (piemēram, Igaunijas – Latvijas – Krievijas un Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programmas, kas darbojas ar Eiropas kaimiņu partnerības instrumenta atbalstu), transnacionālo sadarbību (piemēram, Baltijas jūras reģiona programma) un starpreģionu sadarbību (piemēram, ESPON, UrbAct, Interreg IVC). Programmas finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas kaimiņu partnerības instruments un ES dalībvalstis. Laipni aicināti piedalīties visi valcēnieši un viņu igauņu kaimiņi no dvīņu pilsētas Valgas! Papildus informācija http://www.ecday.eu/

 

Valkas Mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece, 64724078

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.