01.11.2013
Valkā notiks konkurss „Lakstīgala”

Nākamgad 12.februārī Valkā risināsies tradicionālās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkurss-sacensības „Lakstīgala 2014”. Sacensībās piedalās dziedātāji no vēsturiskā Vidzemes novada. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas tradīcijām. Pieteikuma anketas jāiesūta līdz 2014.gada 1.februārim pa faksu 64724909 vai e-pastu bjc[uz]valka[punkts]lv.

 

Mēs lepojamies ar bagāto tautasdziesmu pūru, senajiem latviešiem to nav trūcis nevienā dzīves situācijā. Par to, lai folkloras mantojums tiktu nodots nākamajām paaudzēm, jārūpējas gan vecākiem, gan izglītības iestādēm. Viens no veidiem, kādā piesaistīt bērnu un jauniešu interesi par tautasdziesmām ir organizēt konkursus, sacensības, sarīkojumus. Jau desmit gadus starp Latvijas izglītības iestādēm ir noticis tautasdziesmu dziedāšanas konkurss – sacensības „Lakstīgala”. Par godu tautasdziesmu vācēja un apdarinātāja Jāņa Cimzes 200.jubilejai, šoreiz konkurss norisināsies Valkā. Februārī te pulcēsies vēsturiskā Vidzemes novada dūšīgākie tautasdziesmu dziedātāji. Šī konkursa organizēšanu Valsts izglītības satura centrs ir uzticējis Valkas novada Bērnu un jauniešu centram „Mice”. Lai konkursa dalībnieki ne tikai dziedātu un piedalītos viktorīnās, bet arī apgūtu jaunas prasmes kopā ar seno amatu meistariem, baudītu ēdienus, kādus senie latvieši cēla galdā godos, kopā ar folkloras pasniedzējiem mācītos spēlēt tautas mūzikas instrumentus, BJC „Mice” uzrakstīja projektu „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu”. Projekts tika iesniegts Vidzemes kultūras programmai 2013. Projektu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions un Valsts Kultūrkapitāla fonds, piešķirot 1400,00 LVL finansējumu. Projekta lielais ieguvums ir daudzie tautas mūzikas instrumenti, starp kuriem divi lielākie dārgumi podziņcītars un septiņdūru cītars. 11.oktobrī interešu izglītības pedagogi tikās ar mūzikas pasniedzēju, latgaliešu tautas dziesmu apkopotāju, uzņēmēju un politiķi, pašlaik 11. Saeimas deputātu Gunāru Igauni, kura vadītajā darbnīcā tika pagatavoti visi projektā iegādātie instrumenti. Semināra laikā pedagogiem bija iespēja ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iepazīties ar tautas mūzikas instrumentiem un visi skolotāji kopā izveidoja muzikālu pasaku „Kā vecenīte un vecītis no Kārķiem uz Valku pienu veda”.

 

Informāciju sagatavoja: Valkas novada BJC „Mice” direktore Vita Kalvāne

 

Gatavojas konkursam "Lakstīgala"
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.