01.08.2014
Valkā notiks Latvijas simtgades svinībām veltīta diskusija

2014. gada 6.augustā plkst.13:00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē notiks diskusija par Latvijas simtgadi.

 

Diskusiju organizē Latvijas simtgades projekts  sadarbībā ar Kultūras ministriju. Diskusija plānota 3 stundu garumā un tajā piedalīsies Valkas pilsētas un novada vadība, kultūras darba plānotāji, kultūras, zinātnes, izglītības darbinieki, kultūras iestāžu vadītāji, nevalstisko organizāciju un mazākumtautību aktīvie pārstāvji, kas ieinteresēti kopienu līdzdarbībā Latvijas 100gades svinībām, kā arī uzņēmējdarbības un biznesa vides pārstāvji, seniori un jaunieši. Piedalīties aicināti arī citi sabiedriski aktīvi cilvēki.

 

Galvenie Latvijas 100gades plānotie mērķi un pamatprincipi:

 

100gades svinību mērķi: ·         

Stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu un stimulēt pašorganizējošus procesus un sadarbību ·         

Latvijas vēstures aktualizācija  - Latvijas valsts izveide nav nejaušība, bet likumsakarība ·         

Latvijas kā 21.gs. nacionālas valsts identitātes definēšana ·         

Paliekošu 21.gs. Latvijas vērtību un simbolu radīšana ·         

Jauniešu patriotiskā audzināšana, pašiniciatīvu atraisīšana

Diskutējamie jautājumi: ·        

Virsuzdevums: Svinību misija - kāpēc mēs svinam šos svētkus; kā panākt, lai pateicoties LV 100 gadei mēs mainītu attieksmi pret valsti. ·        

Kā veicināt visu iedzīvotāju līdzdalību? ·        

Kādu diskusijas dalībnieki redz svētku programmu un kas ir tās dāvanas, ko mēs vēlamies dāvāt Latvijai 100gadē? ·        

Aizsāktie un pabeidzamie darbi   Valkā viens no diskusijas sarunu tematiem būs Latvijas-Igaunijas pārrobežu aspekts. Jau 31.maijā, Cēsīs notika Latvijas un Igaunijas starpvalstu tikšanās "LV-100 - EE", kurā piedalījās Igaunijas Valsts kancelejas vadītājs, EE100 vadības grupa, Latvijas Ministru Prezidente L.Straujuma, Kultūras ministre D.Melbārde, eksperti vēstures, radošo industriju un ārlietu jautājumos. Tika nolemts abu valstu tālākai sadarbībai 100gades jautājumos veidot sadarbības komiteju. Tā kā šā gada septembrī plānojas arī Latvijas un Lietuvas sarunas-diskusija, tad noteikti tiks nolemts veidot Baltijas valstu 100gades svinību koordinācijas komiteju.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.