02.05.2012
Valkas ģimnāzijas Gada balvas 2012 pasniegs ministri

Ceturtdien, 3.maijā Valkas ģimnāzijā notiks pirmreizējs  skolēnu, darbinieku un skolas atbalstītāju apbalvojuma pasākums „Valkas ģimnāzijas Gada balva”. Tie būs svētki skolēnu, skolotāju, skolas darbinieku un skolēnu ģimeņu pašapziņai, jo notikumu ar savu klātbūtni pagodinās divi skolas absolventi: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un Finanšu ministrs Andris Vilks. Viņi arī pasniegs atsevišķas balvas nominantiem. Pasākums notiks skolas zālē, un tas būs viens no interesantākajiem šīs dienas brīžiem. Pirms „Gada balvas 2012” pasākuma ministri lasīs lekcijas Valkas ģimnāzistiem, bet pēcpusdienā ministri tiksies ar skolotājiem. Balvu autore ir skolas absolvente, māksliniece Elga Grīnvalde, kura visas piecas balvas ir izveidojusi kā atsevišķus mākslas darbus un tie ir Stikla Kastaņi. Ļoti ilgi tapa ideja par to, kas varētu būt skolas simbols. Visi, kuri vēlējās, izteica viedokļus – kādam jābūt skolas simbolam, un no visām atbildēm vārds „Kastanis” izskanēja visbiežāk. Skolas cilvēki taču vislabāk zina, kas viņiem asociatīvi saistās ar skolu ēku un  dārzu. „Gada balva 2012” tiks pasniegta 5 nominācijās: „Gada skolēns 2012” (nominācijas  kritēriji: mācību darba rezultāti, dalība un rezultāti dažādos konkursos, olimpiādēs,  labākais mācību darbā); „Gada skolotājs 2012” (12.klašu skolēnu izvirzītie 5 kritēriji: pretimnākoša attieksme pret skolēniem, skolēnu zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā, spēja iemācīt savu mācību priekšmetu, dalība skolas pasākumos, skolēnu attieksme pret skolotāju); „Gada sportists 2012” (nominācijas kritēriji: sportisks, ir panākumi sporta jomā pilsētā, novadā, republikā, ar savu attieksmi pret sportu popularizē veselīgu dzīvesveidu); „Gada aktīvists 2012” (nominācijas kritēriji: dalība skolas pasākumos, to organizēšana, skolas vārda popularizēšana, dalība dažādās ārpusskolas aktivitātēs, atsaucība un pretimnākšana); „Savējais 2012” (nominācijas kritēriji: balvu pretendē saņemt kāds, kurš ar savu labo gribu un darbu vai finansiālu atbalstu ir atstājis paliekošas pēdas skolēnu un skolotāju domās un darbos, kā arī uzlabojis skolas vidi). Ikviena skola lepojas ar saviem skolēniem, absolventiem, ikvienam no mums ir gandarījums, kad dzirdam kāda valcēnieša vārdu skanam Latvijā vai pat tālāk. Lai mums visiem skaists un intelektuāli bagātīgs pavasaris!

 

A.Lozda, U.Grāve Valkas ģimnāzijas skolotājas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.