23.05.2012
Valkas novada 2012.gada vasaras sporta spēles

Sestdien, 26.maijā Valkas pilsētas stadionā (Valkā, Rīgas ielā 41) notiks Valkas novada 2012.gada vasaras sporta spēles. Pieteikumi dalībai sacensībās iesniedzami sacensību dienā līdz plkst.9.50. Sporta spēļu atklāšana – plkst.10.30, sacensību sākums – plkst.11.00. Sporta spēles organizē un vada Valkas novada dome, sadarbībā ar uzaicinātiem tiesnešiem. Galvenais tiesnesis – Maksis Stepītis, galvenais sekretārs – Māris Koops. Sporta spēlēs var piedalīties pagastu un pilsētas komandas, kuru sastāvos var iekļaut attiecīgajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošus vai pamatdarbā strādājošus, 1996.gadā dzimušus vai vecākus iedzīvotājus. Augstāko un vidējo mācību iestāžu klātienes studentiem, MSĢ audzēkņiem un vidusskolu skolēniem ir tiesības startēt tā pagasta vai pilsētas komandā, no kura viņi aizgājuši mācīties uz iepriekšminētajām mācību iestādēm. Viens dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos, ja tas netraucē sacensību norisi. Sporta spēļu programmā iekļautie sporta veidi ir – volejbols, mini futbols, virves vilkšana vīriešiem, šaušana ar pneimatisko šauteni (novada priekšsēdētājam, pagastu pārvaldes vadītājiem, novada izpilddirektoram un deputātiem), šautriņu biatlons, vieglatlētikas trīscīņa (skrējiens, tāllēkšana, lodes grūšana) un šaušana uz laiku. 1.– 3.vietu ieguvējus individuālos sporta veidos apbalvos ar medaļām, bet komandas – ar diplomiem. Kopvērtējumā 1.– 3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar diplomiem, kausiem un balvām. Sporta spēļu nolikums un programma ir atrodama www.valka.lv sadaļā „sports” – „rezultāti un nolikumi”.

 

Papildus informācija Valkas novada sporta darba speciāliste Nadežda Blūma, 29164340

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.