09.12.2011
Ziemassvētku ieskaņu koncerts

 

Valkas un Strenču novadu interešu izglītības pulciņu Ziemassvētku ieskaņu koncerts „Ziemassvētki manā ielā” 15.decembrī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā

 

 

KONCERTA PROGRAMMA

 

1. „Rūķīšu šūpuļdziesma”, Anita Razevskas mūzika un vārdi, dzied Valkas pamatskolas 2. – 4.klašu koris, soliste Adrija Lija Stepiņa, diriģente Ināra Vītola, koncertmeistare Tija Bērtiņa

2. „Baltais sapņu burinieks”, A.Palkevičs, Guntars Račs, dzied Valkas pamatskolas 2. – 4.klašu koris, solistes Laura Krastiņa un Karola Kurpniece, diriģente Ināra Vītola, koncertmeistare Tija Bērtiņa

3. „Sitieniņi”, Baibas Šteinas horeogrāfija, Jāņa Lāča tautas mūzikas apdare, dejo Valkas pamatskolas 2. – 3.klašu tautas deju kolektīvs „Vainadziņš”, vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa

4. „Galops”, Sandras Jonaites horeogrāfija, tautas mūzika A.Vildera apdarē, dejo Kārķu pamatskolas 5. – 8.klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Zute

5.„Zvani un sveces”, Raimonds Pauls, Guntars Račs, dzied Valkas pamatskolas 6.b klases vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Vītola

6.„I got you”, dejo Valkas novada BJC „Mice” mūsdienu deju pulciņš „Dzirksts”, vadītāja Romina Meļņika

7.„Runcīša piparkūkas”, Janīnas Nurkas horeogrāfija, Vitas Siliņas mūzika, dejo Ērģemes pamatskolas 1. – 4.klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Olita Šauja

8.„Krakovjaks”, Ilzes Mažānes horeogrāfija, tautas mūzika, dejo Strenču novada vidusskolas 7. – 9.klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

9.„Kas tie tādi sanākuši?”...

10.„Mazu brīdi pirms”, Jānis Lūsēns, Vilis Plūdonis, dzied Valkas novada skolu 5. – 9.klašu koris, diriģentes Ināra Vītola, Liene Skruode, Gita Plūmīte, koncertmeistare Tija Bērtiņa, diriģē Ināra Vītola

11.„Shrek Hallelujah”, dziesma no kinofilmas „Šreks”, dzied Valkas novada skolu 5. – 9.klašu koris, solo Sabīne Metuss, diriģentes Ināra Vītola, Liene Skruode, Gita Plūmīte, koncertmeistare Tija Bērtiņa, diriģē Liene Skruode

12.„Tango”, dejo Valkas novada BJC „Mice” sporta deju kluba „Ziemeļvalsis” dejotāji Simona Mamatkulova un Pēteris Kuzmenko, skolotājs Jānis Rukmanis

13.„Plaukstiņpolka”, Aijas Sallu horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Maskačkas spēlmaņi” apdarē, dejo Valkas ģimnāzijas tautas deju kolektīvs „Vendīgs”, vadītāja Silga Strazdiņa, koncertmeistare Tija Bērtiņa

14.„Ar labu nakti, saldā sirds”, dzied Strenču novada vidusskolas 8. – 9.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Inese Niklaviča

15.„Klusa nakts”, Francs Ksavjers Grūbers, Jozefs Mors, dzied Strenču novada vidusskolas 5. – 9.klašu koris, diriģente Inese Niklaviča

16.„Dvēseles dziesma”, Ēriks Ešenvalds, Anita Kārkliņa, dzied Valkas ģimnāzijas jauktais koris, diriģente Inese Niklaviča

17.„Saule sēja sudrabiņu”, Valts Pūce, l.t.dz. vārdi (Parafrāze par D.Robules dziesmu „Saule”), dzied Valkas ģimnāzijas jauktais koris un Strenču novada vidusskolas 5. – 9.klašu koris, diriģente Inese Niklaviča

18.„Zvaniņš skan”, Džeims Pīrponts, dzied visi koncerta dalībnieki un skatītāji

 

Koncertu vada:

 

Jaunākā māsa Alise – Alise Egle, Valkas novada BJC „Mice” vokālā ansambļa „Brīnumiņš” dalībniece

Vecākā māsa Vivita – Vivita Brolīte, Valkas ģimnāzijas jauniešu teātra dalībniece

Sapņu meitiņa - Enija Kristena Āboliņa, Valkas novada BJC „Mice” teātra pulciņa dalībniece

Sapņu meitiņa – Laura Podniece, Valkas ģimnāzijas BJC „Mice” teātra pulciņa dalībniece

Puisis, kam garšo piparkūkas – Roberts Krūkliņš, Valkas novada BJC „Mice” teātra pulciņa dalībnieks

Puisis, kam garšo piparkūkas – Jānis Bērtiņš, Valkas novada BJC „Mice” teātra pulciņa dalībnieks

Rūķi – vokālais ansamblis „Brīnumiņš”

 

Koncertu apskaņo Jānis Brīdiņš  

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.