13.06.2013
Krāsains sporta laukums Vijciema pamatskolā

Vijciema pamatskolas sporta laukumā norisinās dažādas sporta aktivitātes gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Sporta laukumā esošais inventārs ir nolietojies, krāsa drūma un izbalējusi. Tādēļ Vijciema pamatskolas sporta laukumā š.g. 11. jūnijā notika talka, kuras laikā tika nokrāsots vingrošanas aprīkojums. Atjaunot krāsojumu, šoreiz izvēlējāmies gaišākas un priecīgākas krāsas, lai bērniem būtu jautrāk un patīkamāk nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm. Aicinājumam uz talku atsaucās daudzi vijciemieši, tādēļ darbs veicās raiti un nokrāsoti tika ne tikai vingrošanas stieņi, bet arī vagoniņš. Paldies gribu teikt skolotājai Alisei Matukai, vijciemietei Aldai Pundurei, bijušajiem skolas skolēniem Mārim Šaicānam un Ilzei Pundurei un skolēniem Evai Melbārdei, Amandai Oleksai, Laurai Āboliņai, Ričardam Ragžem, Jurijam Goranam, Kristiānam Kalniņam, Daumantam Leimanim, Artim Ozoliņam un Lienei Blausai. Pēc labi padarīta darba sekoja atpūta pie upes, ugunskurs un desiņu cepšana.

 

Vingrošanas stieņu krāsošana ir tikai šī projekta pirmā daļa, nākamajā kārtā tiks laboti un krāsoti hokeja laukuma borti. Arī tad būs nepieciešama vijciemiešu līdzdalība un palīdzība.

 

Projektu „Krāsaini sporta laukumi Vijciema un Zvārtavas pagasta pamatskolās” izstrādāja un iesniedza biedrība ,,Atrodi laiku sev”  Sorosa fonds – Latvija iniciatīvas ,,Pārmaiņu iespēja skolām 2.kārtas ,,Skola kā kopienas attīstības resurss” 2. komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju attīstīšana” ietvaros. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations) un tā ieviešanu atbalstaSorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fondu – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.  

 

Informāciju sagatavoja:

Aīda Vitola Vijciema pamatskolas direktore

Krāsains sporta laukums Vijciema pamatskolā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.