21.01.2014
Valkā uzstādīts sabiedriskā transporta kustības informatīvais stends

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007.-2013.gadam projektā „Valgas-Valkas dzelzceļa stacijas renovācija” (angļu valodā "Valga-Valka Railway Station Renovation", EU43031) Valgā pagājušā gada nogalē tika atklāta renovētā dzelzceļa stacija, no kuras mūsu dvīņu pilsētu Valgas un Valkas iedzīvotājiem ir iespēja ar vilcienu doties uz Rīgu vai Tallinu. Ar projekta atbalstu tika renovēta daļa Valgas dzelzceļa stacijas ēkas. Iepriekš stacijā tika izbūvēti moderni peroni.

Valkā projekta ietvaros ir uzstādīts informatīvais stends Raiņa ielā 2B, kurā redzamas Valkas novada un pilsētas kartes. Tajās regulāri tiks atspoguļota informācija par sabiedriskā transporta kustību nokļūšanai no/uz Valku un Valgu. Stendu izgatavoja un uzstādīja uzņēmums SIA „Akords 3”.

 

Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.