13.08.2012
Vēl ir iespēja iestāties Valgas arodskolā

Mācības divās valstīs? Tas ir iespējams!

 

Valka un Valga ir unikāla pilsēta – viena pilsēta divās valstīs. 2011.gada novembrī Latvijas un Igaunijas premjerministri un izglītības ministri vienojās par sadarbību izglītības jomā. 2012.gada maijā tika akceptēts pārrobežu  izglītības modelis – profesionālā izglītība Valgā, vispārējā izglītība Valkā.

             

Valgas profesionālās izglītības centrs (arodskola) ir no jauna uzbūvēts un atvērts 2011.gada 1.septembrī.  Valgas arodskolā ir ieguldīts vairāk kā 11 miljoni eiro. Jaunā ēka atrodas tikai 100 m no Latvijas robežas (netālu no tranzītceļa robežas šķērsošanas vietas). Izglītības pilotprojektā ir paredzēta iespēja Latvijas jauniešiem apgūt profesionālo izglītību divās specialitātēs – ar pamatizglītību kokapstrāde, ar vidējo izglītību transporta loģistika. Pēc 9.klases. Kokapstrādes specialitāti Valgas arodskolā varēs apgūt latviešu valodā, mācību ilgums 3,5 gadi, nepieciešama pamatizglītība. Programmā paredzēts apgūt – galdnieka, namdara un guļbūves amata prasmes. Pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas tiks piešķirts 3.kvalifikācijas līmenis. Prakses vietas Igaunijā un Latvijā. Vidējo izglītību varēs iegūt Valkas ģimnāzijā mācoties 3 gadus un nokārtojot Latvijā noteiktos valsts pārbaudes darbus (eksāmenus). Vidējās izglītības apguve notiks pēc vakarskolas izglītības programmas, kurā ir jāapgūst mazāks mācību priekšmetu skaits nekā parastajā vidusskolas programmā. Latvijā visās vidējās izglītības iestādēs ir jākārto vienoti noteiktie valsts pārbaudes darbi un ir iespēja iegūt vidējās izglītības sertifikātus, kas dod iespēju turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs. Vakarskolas izglītības programmu ir iespējams apgūt mācoties mazāk kā piecas dienas nedēļā un tāpēc kopējais mācību laiks tiks sadalīts pa blokiem un pa dienām priekš profesionālās un vispārējās izglītības apguves. Arī Latvijas audzēkņiem Valgas arodskolā tiks piemērotas Igaunijas Republikā noteiktās sociālās garantijas – stipendija, transporta izdevumu kompensācija, brīvpusdienas. Mācību laikā tiks piedāvāta iespēja apgūt igauņu valodu. Lai apgūtu kokapstrādes specialitāti un iegūtu vidējo izglītību jaunieši tiks uzņemti vienlaicīgi divās izglītības iestādēs un pēc mācību beigšanas jaunieši saņems divus izglītības dokumentus: Igaunijas Republikas Atestātu par profesionālo izglītību, Latvijas Republikas Atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Pēc 12.klases. Otra iespēja Latvijas jauniešiem mācīties ārzemēs ir transporta loģistikas specialitāte. Mācības notiks Valgas arodskolā  angļu valodā kopā latviešiem un igauņiem. Nepieciešama vidējā izglītība, mācību ilgums 2 gadi. Programmā iekļauti vairāki apmācību moduļi - loģistikas un klientu serviss; transporta sistēmas; noliktavu, inventāra un iepirkumu pārvaldība; IKT un kravu pārvadājumi; starptautiskie un pārrobežu pakalpojumi. Šī programma ir saskaņota ar Tallinas, Tartu un Rīgas tehniskajām augstskolām un sekmīgi apgūtie kredītpunkti tiks ieskaitīti augstāko tehnisko studiju programmās. Jauniešiem būs iespēja dzīvot Valgā – arodskolas dienesta viesnīcā blakus mācību korpusam. Dienesta viesnīcā ir 100 vietas – vienvietīgi un divvietīgi numuriņi, katrā stāvā virtuve, pieejams WiFi, cena no 20 eiro mēnesī. Dienesta viesnīcu piedāvā arī Valkas ģimnāzija, cena 3 lati mēnesī. Jauniešiem būs iespēja nodarboties ar sportu Valkas un Valgas klubos (florbols, volejbols, basketbols, futbols, badmintons), izmantot sporta infrastruktūru (stadioni, peldbaseins, šautuve, manēža, halles). Jauniešiem būs iespēja savus talantus izpaust arī mākslinieciskajā pašdarbībā Valkā (koris, tautiskās dejas, mūzikas grupas, teātris) vai Valgā (studija Joy), iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs (jauniešu dome). Abās skolās iestājoties jāiesniedz vai jāuzrāda:

  • apliecība par pamatizglītību vai vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts

  • personas dokuments (dzimšanas apliecība, pase, ID karte)

  • iesniegums (veidlapa skolā)

  • medicīnas karte

  • fotogrāfijas 3x4 cm 4 gb. (skolēna apliecībām, personas lietās)

  • Valgas arodskolā – vecāku piekrišana nepilngadīgā izbraukšanai ārpus Latvijas

Kontakti un vairāk informācijas:  Valgas profesionālās izglītības centrs Tel. +372 5246710 - attīstības departamenta vadītājs Rainer Kuutma (igauniski, angliski, krieviski) www.vkok.ee (skatīt informāciju latviešu valodā) Loode iela 3 (pie Viljandi ielas, autoceļš 6), Valga  Valkas ģimnāzija Tel. 64707271 - sekretāre, 26540200 - direktore Lilita Kreicberga valkas.gimnazija[at]valka.lv, www.valkasgimnazija.lv, Raiņa iela 28a, Valka Valkas novada izglītības pārvalde Tel. 64707525, 29403854 - vadītājas vietnieks Rolands Rastaks, rolands.rastaks[at]valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.