31.10.2012
Vidzemes kultūras darbinieki apgūst jaunas zināšanas kultūras projektu izstrādes jomā

Vidzemē kultūras projekti ir joma, kurā veiksme to rakstīšanā un ieviešanā līdz šim bijusi mainīga. Lai situāciju uzlabotu Vidzemes plānošanas reģions ievieš projektu „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Galvenais uzdevums ir paaugstināt speciālistu zināšanas, veicināt savstarpējo sadarbību un uzlabot prasmes kultūras projektu sagatavošanā.

 

Projekta laikā ar radošās metodes, Nākotnes pilsētas spēle, palīdzību ir izstrādātas 12 inovatīvas kultūras projektu idejas. Piesaistot ekspertu, ir veikta iespējamo finanšu avotu izpēte tālākai ideju izstrādei un iesniegšanai projektu konkursos.

 

Šobrīd ir uzsāktas kultūras darbinieku mācības, kurās dalībnieki apgūst zināšanas, kas nepieciešamas veiksmīgai projektu īstenošanai. Ivara Bērziņa, Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta maģistrantūras programmas vadītāja, vadībā interesentiem ir iespēja uzzināt par kultūru kā peļņas avotu, mārketinga sniegtajām iespējām, finansējuma piesaistes veidiem un citiem aktuāliem tematiem par kultūras projektu izstrādi.

 

Paredzētas desmit apmācību reizes, kurās dalībnieki viesosies pie kolēģiem dažādos Vidzemes novados. Katra apmācību reize ir arī kā neliela pieredzes apmaiņa, kurā iespējams iepazīties ar kolēģu paveikto un pārrunāt aktualitātes, jo viena no projekta prioritātēm ir veicināt savstarpējo sadarbību un komunikāciju.

 

Projekts noslēgsies 2013. gada februārī ar apmācību pēdējo posmu, kurā kultūras darbinieki uzlabos prasmes sadarbības partnerību veidošanā un projekta ideju prezentēšanā.

 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.