30.01.2019
Norisinājušās starptautiskās mācībās jaunatnes darbiniekiem “The Power of Non Formal Education”

  

 

 

Pagājušā gada nogalē jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika piedalījās starptautiskās mācībās jaunatnes darbiniekiem “The Power of Non Formal Education” Beļģijā, kas kopā aicināja 30 dalībniekus no dažādām Eiropas valstīm. Mācības notika, lai analizētu Neformālās izglītības (NI) lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs, izzinātu un debatētu par Eiropas NI stratēģiju, izzinātu nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses formālajā, neformālajā un interešu izglītībā, kā arī, lai pārdomātu ikdienas jaunatnes darba praksi.

 

Mācības sākās jau 6 nedēļas pirms visi dalībnieki tikās Beļģijā – katru nedēļu dalībnieki saņēma ziņu lapu ar dažiem centrālajiem elementiem un konceptiem formālajā, neformālajā un interešu izglītībā, ko mācībās pārrunāja un izmēģināja dzīvē. 

 

Mācību laikā tika izspēlētas dažādas neformālās izglītības metodes, ko izmantot darbā ar jauniešiem. Ar šo spēļu palīdzību var izspēlēt tādas tēmas kā diskriminācija, vara, stereotipi, kā arī iejusties un saprast citādo.

 

Erasmus+ mācības ir paredzētas ne tikai jaunatnes darbiniekiem, bet visiem, kas strādā ar jauniešiem, visiem, kas vēlas sevi pilnveidot un attīstīt!

 

 

Informāciju par mācībām vari meklēt www.jaunatne.gov.lv vai www.salto-youth.net.

 

Mācības „The Power Of Non Formal Education” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.