06.05.2022
SOS Ģimeņu atbalsta centra "AIRI vecākiem" plānotās apmācības (LV/RU)

Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” SOS Ģimeņu atbalsta centrs “AIRI vecākiem” informē par divām plānotām apmācībām:

 

2. 17.maijā plkst.17.30 – 20.30 plānots uzsākt apmācības attālināti (tiešsaistē), krievu valodā, ārkārtas aizbildņiem, ukraiņu ģimenēm par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā un bērnu audzināšanas jautājumiem. Apmācības notiks reizi nedēļā, katru otrdienu. Kopā plānotas 10 nodarbību reizes. Apmācības vadīs pieredzējusi apmācību vadītāja, praktiķe Irina Čžou.

 

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” apliecību par programmas apguvi.

 

Pieteikšanās pa e-pastu: airivecakiem@sosbca.lv vai tālr. 27774407 pie Lienes Andžānes.

 

1. 18.maijā plkst.17.30 – 20.30 plānots uzsākt 10 nodarbību apmācību ciklu latviešu valodā potenciālajiem ārkārtas aizbildņiem. Apmācības notiks trešdienās, reizi nedēļā, klātienē Rīgā, Senču ielā 4, tās vadīs pieredzējusi apmācību vadītāja, Inguna Ziemane.

 

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” apliecību par programmas apguvi.

 

Pieteikšanās pa e-pastu: airivecakiem@sosbca.lv vai tālr. 27774407 pie Lienes Andžānes.

 

Abās apmācībās iekļautas tēmas:

 1. LR likumdošana, bērna uzņemšanas juridiskās formas: adopcija, aizbildnība, audžuģimene. Definīcijas un atšķirības.
 2.  Atbalsta iestādes un pakalpojumi: atbalsta centrs, bāriņtiesa, sociālais dienesta pakalpojumi un atbildības.
 3. Zaudējums: zaudējuma kategorijas, zaudējuma pārvarēšanas ceļš, atbalsta mehānismi.
 4. Vardarbība - definīcija, traumas ietekme uz bērnu, ietekme un attīstību.
 5.  Bērna personīgas un kultūras identitātes veicināšana.
 6.  Disciplinēšana.
 7.  Pašapziņas izpratne, veidošana.

 

Informāciju sagatavoja:

LIENE ANDŽĀNE
SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” biroja administratore

 


 

17 мая начнется программа онлайн-обучения для чрезвычайных опекунов и украинских семей о системе  защиты прав детей в Латвии, а также о вопросах воспитания, первая лекция пройдет с 17:30 до 20:30. Курс состоит из 10 трехчасовых занятий, которые будут проходить раз в неделю по вторникам. Обучение пройдет на русском языке, проводить его будет опытный преподаватель Ирина Чжоу.
 

В заключении все участники получат удостоверение учебного центра AIRI vecākiem о прохождении курса обучения. 
Подать заявку можно по электронной почте airivecakiem@sosbca.lv или по телефону 27774407 (Лиене Анджане).

 

Темы программы обучения:

 1.  Законодательство Латвийской Республики, правовые формы усыновления ребенка: усыновление, опека, приемная семья. Определения и отличия.
 2. Учреждения и службы поддержки: центр поддержки, сиротский суд, услуги и ответственность социальной службы.
 3. Потеря: категории, как пережить потерю, механизмы поддержки.
 4. Насилие: определение, влияние травмы на ребенка, на его развитие.
 5. Поощрение личной и культурной самобытности ребенка.
 6. Дисциплина.
 7. Формирование уверенности в себе.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.