18.02.2021
Apkopota statistika par Valkas pašvaldības finansiālo atbalstu izglītībā

Valkas novada dome katru gadu paredz finansējumu kā atbalstu bērniem un ģimenēm. Arī izglītībā iesaistītajiem pedagogiem ir iespēja saņemt noteiktu finansiālu atbalstu.

 

Pēdējo trīs gadu laikā kopējais sniegtais atbalsts ir pieaudzis, jo ir paredzēti vairāki jauni atbalsta veidi.

 

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

Pašvaldības finansējums, kopā, EUR

177 678

140 755

134 099

Skolēniem

5 935

5 980

6 165

Studentiem

11 504

15 168

17 995

Pedagogiem

3 102

5 237

3 710

Ģimenēm

157 137

114 370

106 229

 

Skolēniem ir iespēja saņemt skolas stipendiju. Skolas stipendija 15 euro ir noteikta 9.-12.klašu skolēniem, taču par īpašu ieguldījumu to skola drīkst piešķirt arī jaunāku klašu skolēniem. Šajā mācību gadā ikmēneša stipendija ir palielināta uz 20 euro vidusskolas skolēniem.

 

Mācību gada noslēgumā skolēniem ir iespēja pretendēt uz Gada teicamnieka un Gada sasniegumu stipendijām no 15 līdz 140 euro. Skolēniem kas uzrādījuši labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs ir iespēja saņemt dāvanu karti no 5 līdz 20 euro vērtībā.

 

 

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

Piezīmes

Mēneša stipendijas skolēniem

15 €; 20 €

15 €

15 €

9.kl.; 10.-12.kl.

skaits 1

164

185

183

1. un 2.sem.

kopā gadā EUR

2 660

2 775

2 745

 

Sasniegumi olimpiādēs

5 € - 20 €

5 € - 20 €

5 € - 20 €

 

skaits

50

33

44

 

summa EUR

735

475

635

aprīlī dāvanu kartes

Gada teicamnieka stipendija

35€; 40€; 50€

35€; 40€; 50€

35€; 40€; 50€

māc. gada noslēgumā

skaits

38

33

42

 

summa EUR

1 615

1 335

1 725

 

Gada sasniegumu stipendija

15 € - 140€

15€ - 85€

15€ - 85€

māc. gada noslēgumā

skaits

11

10

8

 

summa EUR

395

630

330

 

Gada sasniegumu stipendija (sports)

15 € - 140 €

15 € - 85 €

15€ - 85€

janvārī par iepriekšējo gadu

skaits

15

15

16

 

summa EUR

530

765

730

 

 

Valkas novads atbalsta studējošos. Studējošā stipendija ir paredzēta studentam, kurš ir izvēlējies studēt novadā katru gadu noteiktajā prioritārajā studiju programmā un pēc studijām apņemas strādā novadā atbilstošajā specialitātē. Šis jau sen izveidots atbalsts un novadā strādā vairāki jaunie speciālisti, kuri pēc studiju beigšanas atgriežas savā novadā. Populārākie studiju virzieni ir pedagoģija. Ikmēneša stipendija ir līdz 150 euro studentam, bet novads finansē atbilstošos nodokļus.

 

 

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

Piezīmes

Stipendija nov. studējošajiem

līdz 150 €

līdz 150 €

līdz 150 €

līdz 10 mēn. gadā

skaits

16

15

20

personas

finansējums EUR

11 504

15 168

17 995

ar IIN

 

Novadā ir paredzēts atbalsts pedagogiem kā naudas balva un iespeja apmeklēt bezmaksas koncertus. Nozīmīgākā ir Jāņa Cimzes balva, kuru piešķir vienam pedagogam gadā kopš 2014.gada. Balvas lielums ir 500 euro pedagogam pēc nodokļu nomaksas. 2019.gadā novads sāka piešķirt naudas balvas pedagogiem par skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī.

 

 

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

Piezīmes

Balva pedagogiem

80 € - 270 €

80 € - 270 €

 

par skolēnu sasniegumiem

skaits

5

3

 

 

summa EUR

870

620

 

 

finansējums EUR

1 070

760

 

ar IIN

Cimzes balva

500 €

500 €

500 €

pēc nodokļu nomaksas

skaits

1

1

1

 

finansējums EUR

615

615

615

ar IIN

Bezmaksas koncerti

 

 

 

Cimzes lasījumi, Skolotāju d.

skaits

285

194

186

pedagogi (2 konc.)

finansējums EUR

1 425

3 870

3 128

 

 

Ievērojams finansējums tiek novirzīts ģimenēm, kurās ir obligātās izglītības vecuma bērni. Katru gadu pirmklasniekiem tiek izsniegta dāvanu karte 15 euro vērtībā mācību līdzekļu iegādei. Valkas novadā skolēniem tiek izsniegtas viedkartes sabiedriskā transporta izmantošanai, lai nokļūtu skolā, profesionālās ievirzes skolā vai apmeklētu interešu izglītības nodarbības. Viedkartes ir paredzētas izmantošanai ārpus pagastu skolēnu autobusa darba laika. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas vidusskolēniem tiek apmaksāts autovadīšanas tiesību iegūšanas teorijas apmācības kurss.

 

Kopš  2020.gada septembra ir paredzēts pašvaldības līdzmaksājums par skolēnu pusdienām visiem novada 5.un 6.klašu skolēniem, kā arī 7.-9.klašu skolēniem Kārķu, Zvārtavas, Vijciema pagastos sakarā ar vietējās skolas likvidēšanu, kuriem jābrauc uz Valku vai Ērģemi.  Sociālais dienests organizē atbalstu brīvpusdienām bērniem no 5.gadu vecuma visās novada izglītības iestādēs, mācību piederumu iegādei un arī vecāku līdzmaksājuma segšanai profesionālās ievirzes skolās (māksla, mūzika, sports).

 

 

2020.gadā

2019.gadā

2018.gadā

Piezīmes

Dāvanu karte 1.kl. skolēniem

15 €

15 €

15 €

 

skaits

69

83

65

 

finansējums EUR

1 035

1 245

975

 

Ēdināšana

 

 

 

 

izglītības iestādēs, EUR

78 008

26 960

33 931

 

brīvpusdienas, EUR

61 560

66 256

56 860

sociālā dienesta atbalsts

Vecāku līdzfinansējuma atb.

 

 

 

prof. ievirzes skolās

skaits

136

110

94

personas

finansējums EUR

7 983

8 552

6 197

 

Mācību līdzekļi

 

 

 

 

skaits

252

241

227

personas

finansējums EUR

3 780

3 615

3 405

 

Transports

 

 

 

VTU viedkartes

skaits

83

58

54

personas

finansējums EUR

3 371

5 538

3 005

 

Autoapmācība, EUR

1 400

2 204

1 856

vidusskolēniem teorijas kurss

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Rastaks,

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.