03.09.2019
Apkopota statistika par Valkas novada izglītojamajiem uz 2019. gada 1. septembri

Apkopota statistika par Valkas novada izglītojamajiem uz 2019. gada 1. septembri.

 

Šogad kopā visās Valkas novada izglītības iestādēs mācības uzsākuši 1070 audzēkņi.

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs:

PII "Pasaciņa" - 217 audzēkņi

PII "Pumpuriņš" - 57 audzēkņi

PII "Gaismiņa" - 21 audzēknis

 

Vispārēji izglītojošajās iestādēs:

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - 593 audzēkņi

Ērģemes pamatskola - 100 audzēkņi

Kārķu sākumskola - 29 audzēkņi

Vijciema sākumskola - 53 audzēknis (tai skaitā 12 audzēkņi, kas mācības uzsāks pirmsskolas izglītības grupiņā, realizācija vietā Zvārtavas pagastā, Mierkalna tautas namā)

 

Salīdzinot ar 2018. gada 1. septembri izglītojumo skaits kopumā Valkas novada izglītības iestādēs pieaudzis par 10 audzēkņiem.

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: (uzņemšana turpinās līdz 1. oktobrim)

J. Cimzes Valkas mūzikas skola - 119 audzēkņi

Valkas Mākslas skola - 278 audzēkņi

Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skola - 138 audzekņi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.